NRK Meny
Normal

Statnett vil ikke dekke hele advokatregninga reindrifta har hatt

Advokat Geir Haugen har krevd to millioner kroner i forbindelse med konsejonssaka for 420 kV kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest. Statnett nekter å betale hele regninga.

Advokat Geir Haugen og Statnett strides om advokatregning på 900.000 kroner. Nå har han klaget saken til Ofoten tingrett.

Kjempet for reindriftas rettigheter

Geir Haugen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Advokat Geir Haugen i advokatfirmaet Brønner & Co i Oslo har vært advokat for ni reinbeitedistrikt i forbindelse med utbygging av 420 kV kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest.

Haugen har sendt regning til Statnett på to millioner kroner til Statnett. Statnett har godtatt bare 1,1 milloner ifølge Nordlys.

Ikke opplevd lignende

Advokat Geir Haugen har brukt 900 timer over flere år med å forsvare reindriftas rettigheter i området kraftlinga skal gå fra Ofoten til Hammerfest. Haugen sier at han ikke har opplevd lignende i sin over 30 årige advokatkarriere, selv ikke fra Statnetts side.

Haugen har klaget saka til Ofoten tingrett som skal behandle saka i nærmeste tida.

Dekker kun arbeid med ekspropikasjonssaka

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Statnett dekker kun advokatutgifter til ekspropikasjonssaken, 420 kV kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal sier at de ikke tviler på at advokat Geir Haugen har brukt så mange timer i saka. Statnett dekker kun advokatutgifter i forbindelse med ekspropikasjonssaken, som følge av konsesjonen som de nå har fått. Utgifter utenom dette må dekkes av andre, sier Erdal.