Fikk strafferabatt

Den tidligere varaordføreren i Kautokeino fikk nedsatt straff ved Hålogaland lagmannsrett.

Guldal: Oaniduvvon duopmu

Den tidligere varaordføreren i Kautokeino ble ved Indre-Finnmark tingrett dømt til seks måneders fengsel for seksuell omgang med en jente på 15 år.

Saken ble anket til Hålogaland lagmannsrett, og der er straffen nå blitt nedsatt fra seks måneder til 120 dager.

Den tidligere varaordføreren i Kautokeino var en av de første siktede i en av mange overgrepssaker i Kautokeino. Disse sakene fikk mye oppmerksomhet i media, og den store belastninga fra media er også en av grunnene til strafferabatten.

Også det at den tidligere varaordføreren har mistet jobben sin, sine politiske verv og sosiale anseelse har ført til den nedsatte straffen.