Neahtebeatnagiid bivdit birra jagi

Guovdageainnus leat mannan vahkkoloahpa báhčán ealli man Luondduhálddašan direktoráhtta ii hálit Norgii.

Mårhund

Eai sávašii Norgii.

Foto: NRK

Guovdageainnus lea boazodoalli mannan vahkkoloahpa báhččán neahtebeatnaga (Mårhund) Cuoŋovuohppis, dan ealli eai Luondduhálddašan direktoráhtas hálit Norgii. Golbma jagi dassai goddui neahtebeana seamma suohkanis maŋimuš.

Dutket vuos ealli

Go Stáhta Luonddubearráigeahčču, SNO geargá dutkamis dán neahtebeatnaga, de fitne almmái gii dan bážii, ealli náhkki. SNO Guovdageainnu bargi, Henrik Eira, lohká mannan čavčča jo fuomášan dán neahtebeatnaga.

- Dát ealli sáhttá guoddit rábies ja eará párasihttaid mat sáhttet fas njoammut eará ealliide ja viidásabbot olbmuide. Ja nubbi lea vel dat, ahte dat borrá visot maniid ja buot maid gávdná. Bohccuid gal ii váldde, muhto lottiid ja unnit ealliid. Dávddaid gal sáhttá buktit maid bohccuide, riebaniidda jna. lohka Eira.

Oačču báhččit

Mårhund

Dán ealli oačču bivdit olles jagi.

Foto: Rafal Kowalszyk/DN

Dát ealli gávdno olles riikkas ja lea čájehuvvon, ahte omd. guovdageainnus neahtebeana gávdno. Dát liiko orrut dakkár jeaggeatnamiin ja jogážiid guoras.

- Luondduhálddašan direktoráhta lea hui čielgasit dadjan, ahte dáid ealliid oačču báhččit?

- Meahcásdankoarta galgá gal gávdnot ja lohpi bissui, muhto dát galgá báhččot, Norggas eai hálit ealihit neahttebeatnagiid ja dain lea birrajagi bivdoáigi, muitala Henrik Eira.

GULDAL: