Hopp til innhold

Soldater i Finnmark skal lære om samer

Forsvaret mener soldater som tjenestegjør i samiske områder må ha forståelse for kulturen. En ny undervisningspakke skal gi soldatene nettopp det.

Andre Karsten, soldat

Andre Karsten er soldat ved Forsvaret i Finnmark, og er veldig positiv til det nye undervisningstiltaket.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Loga sámegillii.

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde hatt mer undervisning om det, egentlig, sier soldat og tillitsvalgt Andre Karsten.

Han kom til Garnisonen i Porsanger forrige sommer, og er en av de som nå skal lære mer om den samiske kulturen som omringer dem.

Jeg har lyst til å lære hva som er viktig for samene og hva de syns er viktig at vi burde kunne, for å vise ordentlig respekt for kulturen og verdiene deres, understreker Karsten.

For å gi alle som tjenestegjør eller jobber i Forsvaret i Finnmark økt forståelse og kunnskap om samisk historie, dagligliv, forebygge samehets og fremme mangfoldet i Forsvaret, ble en samisk undervisningspakke lansert på samenes nasjonaldag.

Hva synes du om tiltaket?

Manglende forståelse

Under lanseringen holdt Inga Márjá Lango den første undervisningen i samisk kultur.

Hun var soldat ved Garnisonen i Porsanger i 2021.

Ved flere anledninger skal hun ha blitt beordret å ikke snakke samisk.

Jeg ble sint, selvfølgelig ble jeg sint, fortalte hun.

Men ikke på personen som ga ordren.

– Jeg kan jo ikke bli sint på befalet som ikke vet noe bedre. Jeg blir mer sint på samfunnet, for at samfunnet ikke har bygd et trygt grunnlag for at hele befolkningen skal vite bedre og ikke prøve å stoppe meg fra å snakke samisk, sa hun.

Ingá Márjá Lango og Jon-Erik Bråthen

Ingá Márjá Lango og Jon-Erik Bråthen

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Lango er en av flere som har snakket om sine opplevelser med feltprest Jon-Erik Bråthen.

Det er nettopp disse historiene som har ført til denne ordningen, forteller Bråthen, som også er prosjektleder for undervisningspakken, til Forsvarets forum.

– Som feltprest har jeg hatt enkeltsamtaler med samiske soldater, der flere fortalte om sterke opplevelser og som synes dette med samisk språk og tilknytning til kulturen var en utfordring i tjenesten.

– Jeg innså at jeg ikke kunne sitte på denne kunnskapen uten å gjøre noe, sier Bråthen.

Les også: Militærøvelse skremte reinflokk til fjells: – Det var bevæpnede soldater her

Per Johan Eira, reingjeter i reinbeitedistrikt 26
Per Johan Eira, reingjeter i reinbeitedistrikt 26

Må ha godt samarbeid med reindrifta

Finnmark landforsvar og Sametinget har jobbet sammen for å utarbeide den obligatoriske undervisningspakken som nå er blitt nedfelt i Finnmark landforsvar planverk.

Det skal også tas i bruk på Garnisonen i Sør-Varanger.

– Vi er en del av lokalmiljøet, og en viktig del av lokalmiljøet er det samiske, og det må vi ha forståelse for og kunnskap om.

Det sier sjef for Finnmark landforsvar Jørn Qviller til NRK.

Forsvarets skytefelt i Porsanger er nemlig i samme område hvor reinen beiter.

– Vi har jo mye å gjøre med reindriftsnæringen, som vi må ha et godt samarbeid med, og da må vi også ha kunnskap i hele organisasjonen, sier Qviller.

Tidligere vernepliktig og nå HV-soldat Ingá Márjá Lango, og sametingspresidenten sammen med regimentsprest Jon-Erik Bråthen (til venstre) og sjef for Finnmark landforsvar, Jørn Qviller.

Tidligere vernepliktig og nå HV-soldat Ingá Márjá Lango fra Kautokeino, og sametingspresident Silje Karine Muotka, sammen med regimentsprest Jon-Erik Bråthen (til venstre) og sjef for Finnmark landforsvar, Jørn Qviller.

Foto: Åse Pulk / Sametinget

– Uvitenhet skaper fordommer

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på markeringen.

Vi vet at mange samer opplever uvitenhet, fordommer, samehets og rasisme den dag i dag, sier hun.

Det er viktig at landets øverste sikkerhetssektor er kjent med det samiske folket, og den samiske kulturen som er høyst levende her i disse områdene hvor dere tjenestegjør.

Les også: Russlands forsvar bruker reinsdyr og hunder som transportmiddel i Arktis. God idé, mener reineier

Den arktiske brigaden øver i Lovozero
Den arktiske brigaden øver i Lovozero

Hun trakk frem at forsvaret er kjent med lignende praksis, der soldater og forsvarsansatte som skal tjenestegjøre i utlandet, får en opplæring i forkant om den kulturen, språk og sedvaner i stedene de skal tjenestegjøre.

Muotka mener det derfor er naturlig at det samme skjer i de samiske områdene.

Det er et stort behov for å løfte kunnskap om samer og samiske forhold i hele Norges befolkning. Uvitenhet skaper fordommer, som igjen kan resultere i hets og diskriminering, sa hun og understrekte at lanseringen derfor er veldig betydningsfull:

Min ambisjon er at denne kompetansepakken blir en fast del i undervisningen i hele Forsvaret i landet. Det er veldig fint, fordi det bor samer i hele landet.

Korte nyheter

 • Bistevaš gulahalli TILas

  Diibmá lei Sigbjørn Skåden vuosttaš geardde gulahalli dahje speaker sámegillii ruovttučiekčamis ja dán jagi galgga son maid gullot bistevaš sámegielat gulahallin Romssa Arenas:

 • Lágidit beassášdoaluid Sirpmás

  Sirpmá gilisearvi lágida vuosttas háve beassášdoaluid Sirpmá giliviesus lávvardagas gitta boahtte duorastahkii. Doaluid gohčodit sii Gákšu filbma- ja dáiddafestiválan. Okta lágideaddjin Tormod Varsi muitala, ahte olbmot leat váillahan sin guvlui beassášdoaluid.

  Guldal olles jearahallama:

 • Evakuerer flere steder i Troms

  Politimesteren i Troms har besluttet å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

  Evakueringen skjer på grunn av økende snøskredfare, og gjelder i alt 13 boenheter.

  I pressemeldingen opplyser politiet at de tror evakueringen vil stå seg de kommede 48 timene, på grunn av værprognosene.