Hopp til innhold

Nå kan alle barn med samisk i barnehagen få gratis tilbud

Et historisk forslag i Sametingets budsjett for neste år gir alle barn med samisk i barnehagen gratis plass.

Barn fra samisk barnehage og Kampen skole i forbindelse med samefolkets dag.

Samiske barn med samisk språk i barnehagen vil være der gratis fra august. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Foto: Terje Pedersen / NTB

195 samiske barn i Norge kan få gratis barnehageplass fra høsten.

Se hvilke kommuner og barnehager dette gjelder nederst i saken.

Et budsjettforslag som behandles på Sametinget onsdag handler om å gi gratis barnehageplass til samiskspråklige barn utenfor Nord-Troms og Finnmark.

Det ble onsdag kveld vedtatt, og foreldre med barn i samiskspråklige barnehager kan glede seg.

Hensikten er å sikre at samiske barn får oppfylt sin rett på barnehageplass med samisk språk.

Totalt vil 195 barn sør for Nord-Troms nyte godt av gratis barnehage.

– Bra forslag

Rakel Gaup er forelder, og har et barn som går på Márkománák samiske barnehage i Tjeldsund.

Rakel Gaup

Rakel Gaup, som er forelder med barn i Tjeldsund, mener gratis barnehage er et bra tiltak av Sametinget.

Foto: Mathis Eira / NRK

Hun mener gratis barnehage vil være bra for både samisk språk og samiske foreldre.

– Det synes jeg er et veldig bra forslag. Det er med på å sikre at barnehagen kan opprettholde drifta, sier hun.

Hun sikter til at det har vært få barn med samisk i barnehagen, og at et gratis tilbud kan sikre videre drift.

– Det blir jo færre utgifter for meg som forelder også, sier hun.

Ambivalent

Leder i Márkománák barnehage, Connie Mohaug, sier hun ikke føler sterkt hverken for eller mot gratis barnehage.

Conni Mohaug

Mohaug mener det finnes andre utfordringer enn prisen på barnehageplass.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Jeg er egentlig ambivalent rundt forslaget. Det er jo bra for foreldrene, og det kan være en mindre terskel for foreldre som har tenkt at deres barn kanskje skal lære samisk, forteller barnehagelederen.

Hun sier at utfordringen for det samiske språket ikke nødvendigvis ligger i at prisen for barnehageplass er for høy, men heller i at det er mangel på fagfolk i distriktene.

Hun tror en del av løsninga er at Sametinget legger til rette for samisk opplæring i distriktene.

– De negative sidene ved forslaget er at det ikke tar stilling til at vi mangler samiskspråklige pedagoger i distriktene, sier Mohaug.

Vil løfte språket

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen sier i en kronikk tilsendt NRK at de har tydelige og gjennomtenkte begrunnelser for forslaget.

Hovedmålet er å øke antallet barn som får et samiskspråklig barnehagetilbud. Dette er fremtidens språkbærere, sier Mikkelsen.

Regjeringen vedtok tidligere i høst at alle barn i den såkalte «tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms» skal få gratis barnehage.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametingsrådet mener at fordelene ved gratis barnehage veier mer enn ulempene.

Foto: Vaino Rensberg / Sametinget

Vi støtter regjeringens forslag, men vårt forslag om gratis samiskspråklig barnehagetilbud utenfor tiltakssonen og regjeringens forslag er imidlertid to helt ulike forslag med helt ulike begrunnelser.

Utenfor tiltakssonen er det omtrent 200 barn i samiske barnehager. Det er et veldig beskjedent antall barn i nasjonal sammenheng, men i samisk sammenheng er denne barnegruppen grunnsteinen i å sikre samisk språk for fremtiden.

Som svar på frykten for at forslaget vil føre til mer fraflytting fra distriktene, sier Mikkelsen i kronikken:

De samiske barna i disse byene skal være rustet for å kunne flytte til forvaltningsområdet. Foreldrene kan være unge mennesker som tar lange utdanninger, og de ønsker vi hjertelig velkommen til forvaltningsområdet etter endt utdanning. Da er det viktig at de velger samiskspråklig barnehagetilbud til sine barn.

Frykter mer fraflytting

Avisa Ságat skrev tidligere om flere ordførere i Finnmark som frykter at gratis barnehage utenfor tiltakssonen kan føre til «bysug».

Ordfører i Nesseby, Knut Store (Ap), sier blant annet dette til avisa:

Knut Store
Foto: Piera Balto / NRK

– Det er imidlertid svært betenkelig at man med åpne øyne foreslår å innføre gratis samisk barnehage i landets storbyer, som ikke akkurat strever med å rekruttere innbyggere.

Leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, uttrykte også bekymring for fraflytting på Sametingets plenum onsdag.

For å illustrere at det er mangelen på fagfolk i samiske barnehager, trakk han en parallell til helsesektoren.

– Om det er 100 alvorlig syke i behandlingskø, vil det være en mager trøst at behandlingen blir gratis om det ikke finnes noen leger, sa Wilhelmsen fra talerstolen.

Les også Lukrative lokkemidler har ikke vært nok i nord: – Alvorlig utvikling

Berlevåg i Finnmark en vinterdag.

– Historisk

NRKs samepolitiske kommentator, Mona Solbakk, sier at tiltaket med gratis barnehage er historisk for sametinget.

Mona Solbakk

Solbakk sier at dette budsjettet er historisk for Sametinget.

Foto: NRK

– Det er første gangen sametinget påvirker rett i lommeboka på folk. Gratis barnehage vil jo ha en stor betydning for foreldrene det er snakk om, sier hun.

Det er nemlig første gang Sametinget bevilger penger som direkte vil støtte én bestemt gruppe.

– Sametinget har støtteordninger man må søke på for å få tilskudd. I flere tiår har folk spurt seg «hvilken betydning har sametinget for meg?», men nå har det en helt konkret innvirkning på folks hverdag, forteller Solbakk.

Se hvilke barnehager og kommuner som vil bli gratis

Barnehager

Kommune

Barnehage

Antall barn

Lavangen

Lauvmakken barnehage avd

10

Tjeldsund

Vardobaiki AS, Márkománák

18

Tromsø

Guovssahas mánáidgárdi

34

Tromsø

NAS / Gimle barnehage, avd gearpmas

13

Tromsø

Sjømannsbyen barnehage, avd mearranasti ja guolas

23

Hamarøy

Viejega AS

17

Bodø

Jentoftsletta barnehage, avd giella

12

Snåsa

Suaja maanagïerte

11

Røyrvik

Gaavalohke maanagierte ossodat

8

Røros

Luvlege maanagiertie, avd Svaale

15

Trondheim

Ferista barnehage, avd belnie

16

Oslo

Sámi mánáidgárdi Cizaš

18

195

Ekspander/minimer faktaboks

Korte nyheter