Muohtačorgenfitnodat moitojuvvo

Stáhta geaidnodoaimmahat juolludii diibmá muohtačorgenšiehtadusa Presis Veidrift fitnodahkii. Šiehtadus lea vihtta jagi čorget geainnuid 208 millijovnna kruvdnii - 37 millijovnna vuollelis lagamus fálaldaga. Dál moitojuvvo muohtačorgenfitnodat heajos barggu dihte. Botkkuhit sádduid hárve ja geainnut leat gitta dávjjit go dan maid ovdal leat leamaš, nu čuoččuha beaivválaš jođiheaddji Kari Lene Olsen OmKapp fitnodagas.