Hopp til innhold

Mo sáhtát ávvudit sámi álbmotbeaivvi?

Mii leat čohken ávvudemiid miehtá Sámi vai lea álki válljet mo ja gos háliidat ávvudit.

samisk-flagg-0902

Les på norsk.

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo dábálaččat njálgga borramušaiguin ja borramušvaljiin, movttain ja kulturdoaluiguin.

Dađistaga leat lassánan doalut, ja olu doalut bistet máŋga beaivve, ja sáhttá de šaddat váttisin válljet gos ávvudit.

Mii leat ráhkadan listtu, man gávnnat vuollelis.

Mii dáhpáhuvvá?

Ii leat álo nu álki gávdnat buot dieđuid maid dárbbašan, nu ahte jus váilot doalut dás de cavgil fal. Gal mun lasihan dađis.

Mii háliidat čájehit mo sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo miehtá Sámi. Sáddes fal midjiide gova dahje oanehis video.

Mo don ávvudat? Sáddes govaid.: NRK Bidra - Din feiring

Deaddilastte dan báikki, man birra háliidat eanet dieđuid, de beasat lohkat mii doppe dáhpáhuvvá.

Áltá

Bergen

Bådåddjo

Deatnu

Gáivuotna

Guovdageaidnu

Hábmer

Hámmarfeasta

Hárstták ja Giehtavuotna

Honnesváhki

Jåhkåmåhkke

Kárášjohka

Mátta-Várjjat

Oslo

Plaasja

Ráisa

Ráisavuotna

Romsa

Sálátvuobme

Snåase

Stájggo

Tråante

Unjárga

Vaapsten

Váge

Østfold

To kvinner står rygg mot rygg og ser inn mot kamera.

SMW: Sámi Music Weekas Álttás lea dus vejolašvuohta oaidnit dán guovtto lávddi alde. Hildá Länsman ja Viivi Maria Saarenkylä, dahjege VILDÁ, čuojaheaba doppe.

Foto: Joanna Suomalainen & Jimmy Traskelin

Áltá

Álttás álget ávvudeamit sámi álbmotbeaivvi. UiT Norgga Árktalaš Universitehtas, Campus Áltás.

Doppe lea dieđusge káffe ja gáhkut. Dasa lassin sáhtát gullat árbevirolaš luđiid, árbevirolaš luođi masa Lena Thuri lea bidjan elektrovnnalaš musihka ja klassihkalaš čuojaheaddji čuojaha vel luđiid klarineahtain.

Prográmma gávnnat dás.

BUL-Hállas doallá fas Álttá sámiid searvi oktan 8. ja 9. luohkáin Fállejoga nuoraidskuvllas ávvudemiid sámi álbmot beaivvi dii.17 - 20.

Nuoraidskuvlla oahppit vuvdet biđđosa, káfiid ja gáhkuid kafeás, ja de boahtiba vel Nils Mikael Hansen guovttis Rolf Morten Amundenin Rolffa joavkkus guoimmuhit mánáid.

Buohkat leat bures boahtin ja doalut leat nuftá.

Prográmma:
17.00 Kafeá rahpá
17.30 Bures boahtin!
18.00 Konserta mánáide ja nuoraide Nils Mikael Hansenin og Rolf Amundsenin dovddus Rolffa joavkkus.
19.30 Vuorbádeapmi
20.00 Doalut nohket.

Sámi Music Week: Guovvamánu 6.-12. beivviid

Álttás lágiduvvo juohke jagi festivála dáid beivviid. Dán vahku sáhtát olu vásihit. Prográmma gávnnat dás.

Guovvamánu 9. beaivvi: City Scene

Katarina Barruk lea ožžon olu fuomášumi dán jagi ja dat lea ánssášuvvon. Dál lea dus vejolašvuohta vásihit live artistta, gii lea sámi buoremusaid searvvis. Loga prográmma.

Gii lea Katarina Barruk – Skal språket overleve, må det også være aktuelt og kult

Katarina Barruk med sølje og samisk hårpynt foran en mikrofon.

Guovvamánu 9. beaivvi: Nordlyskatedrála

«Sanger om Lyset» ávvuda ahte Nordlyskatedrála lea 10 jagi guovvamánu 9. beaivvi 2023.

Davás duo, Inger Johanne Oskal ja John-Kåre Hansen čuojaheaba. Illut. Ii dárbbaš eambbo daddjot dan birra. Loga eanet dás.

Guovvamánu 10. beaivvi: City Scene

Party ja ovttasjuoigan! Sáhttá go buorebut čilget? Jus mun namuhan šáŋŋera ja šuoŋa maid ieža leat ráhkadan? «Partyjoik»! Die de lea. Rolffa boahtá ja mii juoiggadat. Loga dás eambbo.

Rolffa åpnet Midnattsrocken 2022

PARTYJOIK: Oslos Áltái gávnnat Rolffa konsearttaid sámi álbmotbeaivvi oktavuođas.

Foto: Elle Gaup-Johansen / NRK

Guovvamánu 11. beaivvi: City Scene

Dát lea gažaldat maid máŋggas leat jearran. Boahtá go son dát goassige dáhpáhuvvat fas? Vástádus lea juo, dál dáhpáhuvvá. Fred Buljo guovttos Ole Máhtte Gaupain lávkeba lávdái ja Duolva Duottar lea fas joavkun. Ain jo dán ovtta eahkeda. Sávvamis joatkiba veahá vel.

Maiddái Bernt Mikkel Haglund boahtá seamma eahkeda lávddi ala nuorra juigiiguin. Son lea šaddan dovddusin dainna go ovttasta elektrovnnalaš musihka árbevirolaš luđiide ja lokte nuorra juigiid lávddi ala.

Loga eambbo dás.

Bergen

Bergen sámiid searvi bovde Bergena fiidnámus ávvudeapmái. Sin doalu leat «Kulrtuhuset i Bergenis».

Doppe lea biđus, sámi konsearta ja guoimmuheapmi sihke mánáide ja ollesolbmuide. Sii rahpet uvssaid njealjis ja álget vuovdit borramušaid badjelaš viđa.

loga olles prográmma dás.

Bådåddjo

Maiddái Bådåddjo lea válljen ávvudit olles vahku guovvamánu 6. beaivve rájes. Doppe lea prográmma sihke mánáide ja ollesolbmuide miehtá vahku.

Sámi álbmotbeaivvi sáhtát Vestvatn gilivisttis ávvudit njálgga borramušain ja sosiála servvoštallamiin, dahje don sáhtát leat Stormen kulturviesus.

Fram kinos maid čájehit filmma «Olbmot, Rievvárat ja Kardemomme-gávpot».

Olles vahku leat doalut ja dáhpáhusat. Don sáhtát fitnat Ronja-Katrin Larsena dahje Kalle Urheima konsearttas, geahččat Ellos eatnu -filmma, oassálastit duodjebádjái ja ođđa breahttaspealus.

Bilde av programmet til samisk kulturuke i Bodø.

KULTURVAHKU: Dá lea sámi kulturvahku prográmma Bådåddjos.

Foto: Stormen samiske senter

Deatnu

Deanus leat doalut Deanu máŋggageavahusvisttis 15 - 19. Doppe lea borramušat, káfet ja gáhkut.

Gaskal viđa ja guđa lea maid kultuvrralaš guoimmuheapmi.

Loga eambbo dás.

Gáivuotna

Gáivutnii lea álbmot bures boahtin sámi vahkkui Olmmáivákkis.

Riddu Riđđu festivála, Davvi álbmogiid guovddáš ja Giellasiida leat bargan ovttas ráhkadit prográmma sihke mánáide ja ollesolbmuide.

Doppe álget kinoin ja quizain bearjadaga, guovvamánu 3. Beaivvi. Kinos čájehuvvojit seamma filmmat mat čájehuvvojit meahttá Norgga justa dál, «Ellos eatnu» ja «Olbmot, Rievvárat ja Kardemomme-gávpot».

Viidásat dán vahkku lea oalle speanta prográmma sihke mánáide ja ollesolbmuide. Dás gávnnat olles prográmma.

Guovdageaidnu

Guovdageainnus eai leat leamaš eahketdoalut máŋgga jahkái álbmotbeaivve, muhto dál de viimmat dáhpáhuvvá.

Báktehárjjis lágiduvvo retrofeasta guovvamánu 4. beaivvi, nu ahte ohcal boares gávtti ja ráhkkanahte dánsenjuolggi.

Doppe lea vuos vuššon biergu, ađđamat ja njuokčamat. Lávddis leat juoigit ja de lea vel vejolaš ieš rohttehit luođi.

Eahketbeallái de lea dánsa. Go vel čuojaheaddjitge leat retro. Ivnniiguin čuojaha. Gal dát šaddá albma feasta.

Loga dás eambbo.

Sámi álbmotbeaivvi

Sámi álbmotbeaivvi lágidit 10. luohká oahppit doaluid Báktehárjjis. Kafeá lea rabas 12 - 17 ja doppe oaččut biđđosa, márffiid, gáhkuid, váffeliid, gáfe ja bruvssa.

Loga dás eanet.

Ivnniiguin

RETRO: Go vel joavku mii čuojaha Báktehárjjis lea retro. Ivnniiguin guoimmuha sámi álbmotbeaivvi Guovdageainnus.

Foto: Johan Mathis Gaup

Hábmer

Árran Julevsáme guovdásj bovde sámi álbmotbeaivvi doaluide, mat bistet beaivvi.

Sii levgejit tii. 10:00 ja loahpahit beaivvi spáiddarvázzimiin, ipmilbálvalusain ja girkokáfiin tii. 17:00. Loga olles prográmma dás.

Earret eará lea konsearta Hábmer kulturskuvllain, ja de sáhtát gullat ođđa girjji «Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse» birra, maid Harriet Aira lea čállán.

Son lea dutkan julevsámi nissoniid borgárvuođa ja ovdanbuktá bohtosiid girjjis. Loga eambbo dás.

Prográmma olles vahkkui gávnnat dás.

Hámmarfeasta

Hámmarfeasttas bovde Arktisk Kultursenter ávvudeapmai. Doppe lea pop up resteuranta mii vuovdá sámi borramuša, nuvttá kino, sámi girjjálašvuohta ja čájáhusrahpan.

Čájáhus mii ráhpu lea Láilá Labba ja Andreas Holtung Čájáhus «Sárgát».

Eahkes lea vel Mari Boine konsearta.

Olles prográmma gávnnat dás.

Hárstták ja Giehtavuotna

Jus leat Hársttáin dahje Giehtavuonas dán mánu, de lea stuorra vejolašvuohta ahte sáhtát searvat muhtun sámi doaluin.

Doppe leat valji doalut ja dat bistet mánu. Dat álge Ođđajagimánu 27. beaivvi ja bistet guovvamánu 26. beaivái.

Prográmma gávnnat dás.

Honnesváhki

Honnesvágis bovdejit sámi vahkkui Davvenjárggas guovvamánu 4. – 11. Beivviid.

Sotnabeaivve besset mánát ráhkadit jiekŋadáidaga musea bokte oktan Barnas Turlagain ja Museain.

Sámi álbmotbeaivvi jotket mánát tradišuvnna mii lea álggahuvvon Honnesvágis go vuosttaš Blimed lávlla almmuhuvvui sámegillii. Beal guovtti áigge dánsut MS Richard With ovddas Hurtigrutekaias. Dii. Viđas rahpá dáiddačájáhus museas ja guđas lea fas teáhterčájálmas kinos.

Maŋŋebargga álgá luhkkagoarrun oahpu ja sis lea ain sadji.

Lávvardaga lea Rolffakonsearta Perleportenis.

Olles vahku lea vejolašvuohta luoikkahit spárkka Sjøgatas/Storgatas. Bibliotehkas lea maid temáčájáhus ja sámi girjjit. Jokeris maid sáhtát oahpat sámegiel sániid ja de geahččalit sátnequiza.

Dáppe sáhtát lohkat mii dáhpáhuvvá Honnesvágis.

Johkamohki márkanat

ÁRBEVIERRU: Jåhkåmåhkkemárkániin leat guhkes árbevierut mat leat bistán badjel 400 jagi.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK

Jåhkåmåhkke

Jåhkåmåhkkemárkánat lea dovddus čoahkkananbáiki sámis. Johkamohki iežas 2800 ássiiguin ii soaitte leat nu stuoris, muhto feasta gal lea.

2005:s, go ávvudedje 400 jagi, de ledje 80 000 olbmo fitnen doppe dan vahku go márkanat biste. Loga eambbo márkaniid historjá birra dás.

418. márkanat (don lohket riekta) bistet guovvamánu 2. Beaivvis 4. Beaivái, nu ahte lea vejolaš doppe finadit ja ruovttus ávvudit sámeálbmotbeaivvi.

Dát leat márkanat, nu ahte dáppe sáhtát dujiid gávdnat, fitnat konsearttain, leat mielde iešguđetlágan doaluin ja , deháleamos, deaivvadit eará sápmelaččaiguin.

Dás gávnnat prográmma.

Kárášjohka

Kárášjogas bovde Sámi dáiddaguovddáš doaluide 12:00.

Dáppe oaččut káfe ja gáhkuid, ja de beasat vel oahpásmuvvat Lena Stenbergain gii háliida iežas dáidaga čájehit.

Don sáhtát searvat doaluide sihke SDG:s ja digitálalaččat Teams bokte.

Loga eanet dás.

Sámiid vuorká-dávvirat museas lea mánáide ávvudeapmi olgun tii. 12 - 15. Dalle lea vejolaš vuojašit heasttain ja reagain museašiljus.

Loga eanet dás.

Nu go dábálaččat, de lea Niittuhárjjis doalut maiddái dán jagi. Doppe lea sámi árbevirolaš borramuš, káffe ja gáhkut, ja stohkosat sihke mánáide ja ollesolbmuide.

Dáppe gávnnat prográmma.

Mátta-Várjjat

Mátta-Várjjagis álget ipmilbálvalusain Kirkonjárgga kirkus. Ä´vv Saa´mi Mu´zei/ Ä´vv Skoltesamisk Museumas lea nuvttá fitnat gaskal 10 ja 17, ja Centrum Kafeás vuvdet biđđosa.

Álmmolaš ávvudeapmi álgá tii 17. Servvodatviesus. Doppe guoimmuha earret eará KorFantastisk ja Samisk Kulturfag Mátta-Várjjaga Kulturskuvllas.

Ja de lea vel Aili konsearta.

Loga olles prográmma dás.

Oslo

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo Oslo ráđđeviesus nugo dábálaččat. Dán jagi lea 20 jagi dassái go vuosttaš doalut ledje Oslo Rådhusas.

Sátnejođiheaddji Marianne Borgen vuostáiváldá Majestehtalaš Gonagasa Harald ja 500 guossi dáid doaluide.

Bileahtaid gávnnat Samisk Hus Oslo -neahttasiidduin. Dáidda doaluide lea vuordinlistu.

Samiske flagg vaier utenfor Oslo rådhus

LEVGE: Oslo Rådhus levge sámi álbmotbeaivvi.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Oslo duopmokirkus lea álbmotbeai-ipmilbálvalus tii 14. Dás gávnnat eambbo dieđuid.

Samisk Hus Oslo lea rabas tii. 14–23, ja doppe lea borramuš, doalut mánáide ja Kari Heimena konsearta.

Die lei sámi álbmotbeaivi. Muhto feasta álgá jo guovvamánu 3. beaivvi.

Guovvamánu 3. ja 4 beivviid: Nordaførr 2023 // Røverstaden

Nordaførr lea festiválaš mii lágiduvvo sámi álbmotbeaivvi oktavuođas. Dáppe lea borramuš, dáidda, biktasat ja dieđusge musihkka.

Guovvamánu 3. beaivvi lea sámi bivttasmearkkaid «Gobmi» ja «MII LEAT» -pop up ovdalgo Rolffa álggaha feastta ja DJ Idja loahpaha.

Guovvamánu 4. beaivi álggahuvvo musihkkavideočájáhusain ja Elin Kåvena konsearttain, ovdal go Mari Boine čuojaha Oslo konserthusas.

Lea maid gullon ságat ahte DJ Ailo ja DJ Idja čuojaheaba ovttas eahketbeallai.

Eambbo dieđuid gávnnat dás.

DJ Idja (nærmest) og DJ Ailo samarbeider om å løfte stemningen på Riddu Riđđu. Begge iført hver sin kofte.

SÁMI PARTY: Šaddá oalli partyfaktor Røverstadenis go DJ Idja guovttis DJ Ailloin guoimmuheaba.

Foto: ØRJAN MARAKATT BERTELSEN

Guovvamánu 4. beaivvi: John Dee

Hard Rock, luohti ja feasta. Gal mii dáidit jo diehtit gean birra dás lea sáhka. Joavkkus, mii ráhkadii «Heavyjoik» šáŋŋera, Intrigue. Leat go gearggus juoigat?

Dáppe gávnnat dieđuid.

Guovvamánu 4. beaivvi: Riksscenen

De go ii lean doarvái Mari Boinein ja Intriguein seamma eahkeda, de sáhttá Riksscenenis fitnat feastakonsearttas návddašeamen buori musihka. Lávddis leat Frode Fjellheim, Ulla Pirttijärvi-Länsman, Adrian Angelico, Viktor Wilhelmsen, Mattis Kleppen og Jakop Janssønn.

Eambbo dieđut dás.

Plaassja

Plaassjas lea guovttebeaivásaš ávvudeapmi mii álgá sotnabeaivvi, guovvamánu 5. beaivvi.

Dalle lea ipmilbálvalus ja dolastallan olgun Hånesåsenis. Loga dás eanet

Sámi álbmotbeaivvi leat borramušat ja doalut Doktortjønna bokte. Dát dáhpáhuvvá olgun, nu ahte berret gárvodit albmaláhkái, ja buktit sihke dujiid ja stohkosiid maid sáhttá olgun geavahit muohttagis.

Muđuid lea maid vejolaš fitnat logaldallamis maid Mathis Danielsen doallá Røros Bibliotehkas ja Ellos eatnu -filmma geahččat Røros kinos.

Prográmma gávnnat dás.

Ráisa

Ráissas lea doalut guovvamánu 4. – 7. Beivviid. Duddjonkursa, girkostállamat, filmmat ja herskot.

Álkimus lea ieš lohkat prográmma. Loga dás.

Ráisavuotna

Ráisavuona álbmotgirjerájus bovde logaldallamii sámi báikenamaid birra. Lea Lisa Monica Aslaksen gii logaldallá.

Son lea earret eará buohtastahttán sámi ja dáža namaid ja jearran; Lea go namain seamma mearkkašupmi? Dás maid oahpat muitalusaid mat gullet sámi namaide.

Finat Ráisavuona álbmotgirjerádjosis guovvamánu 8. beaivvi, tii. 19:00. Loga eambbo dás.

Intrigue

HEAVYJOIK: Intrigue joavku ráhkadii searra šáŋŋera go seaguhedje heavy metálla ja luođi. Čájehuvvo ahte das buollái feasta.

Foto: Pressebilde

Romsa

Guovvamánu 3. beaivve: Prelaten

Hard Rock, luohti ja feasta. Gal mii dáidit jo diehtit gean birra dás lea sáhka. Joavkkus, mii ráhkadii «Heavyjoik» šáŋŋera, Intrigue. Leat go gearggus juoigat?

Dáppe gávnnat dieđuid.

Guovvamánu 4. Beaivve: Driv

Jus Prelatenis skjádjá luohti seinniid gaskka beaivvi ovdal, de in jáhke Driva publikumma lea jaskadat go Rolffa boahtá Romsii. Oaččut juo ráhkkanit «Partyjoik» šáŋŋerii.

Guovvamánu 6. beaivve: Prelaten

Sameting live showa Romssas. Dávvet Bruun Solbakk guovttis Isalill Kolpusin bovdeba olbmuid Prelatenii geahččat live podcasta guđaáigge sámi álbmotbeaivvi.

Sametinget lea dat podcasta mas lea Norgga (ja varra maid Sámi) eanemus eahpediehttevaš almmuhanplána, čálliba.

Ráhkan hirpmahuvvat, festet ja lávlut, lasiheaba.

Dás gávnnat dieđuid.

Sámi vahku Romssas

Sámi álbmotbeaivi álgá árrat Romssas. Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen lea bovden ráđđevissui iđitborramušaide tii. 08:00. Eambbo dieđut dás.

Samisk Uke i Tromsø
Foto: NRK

Maŋŋágaskabeaivve lea ávvuvázzin. Vuolgga lea márkanšiljus Stortorgetis ja loahpahuvvo Stortorget campingas gos ávvudeapmi joatkašuvvá. Loga eanet dás.

Stortorget campingas lea biđus ja gáhkut. Mánáide lea popcorna ja sohkarsuossa, ja vel vejolašvuohta speallat minigolffa. Eambbo dieđut dás.

Sámi vahku bistet doalut gitta guovvamánu 12. beaivái. Dáppe gávnnat olles prográmma.

P3Ligaen Romssas

P3Ligaenis lea njuolggosátta Romssas sámi álbmotbeaivvi. Doppe lea plána fitnat duoppe ja dáppe gávpogis. Sii álget vuos Ráđđeviesus.

Dan maid mii diehtit, lea ahte Valvvi fuolaheaddjit Ole Niklas ja Ailo leaba mielde dán sáddagis. Ailo jođiha earret eará «Sámi power houra» ovccis logi rádjai gos čuojaha sámi hittaid.

Ailo galgá maid viehkat duohkut deike gávpogis, nu ahte ále fal ballá jus deaivvat su.

Dađis P3Ligaen sirdet Stortorget campingii, gos earret eará deaivvadit Dávvet Bruun Solbakkain ja Isalill Kolpusain.

P3Ligaen sammen med Ole Niklas Hætta og Ailo Thomassen, som er ikledd kofte.

P3Ligaen: P3Ligaen sáddejit vuos Ráđđeviesus, ovdalgo sirdet Stortoget Campingii.

Foto: Dragan Cubrilo, Morten Skogly, Kim Erlandsen / NRK

Sálátvuobme

Nu go lea šaddan vierru dál, de ávvudit sámi álbmotbeaivvi Nordland nasjonalparksenteris viđa áigge. Doppe lea giellakafea ja duodjebádji.

Anja-Kat Lande láidesta maid «Hans Ragnar Mathisen» nammasaš čájáhusa čađa. Loga eanet dás.

Guđas lea ságastallan Elin Anna Labbain su girjji birra «Herrene satte oss hit», mii lea bággojohtima birra. Loga eambbo dás.

Olles prográmma dás.

Maŋŋebárgga 7. beaivve čájehuvvo fas filbma «HISTORJÁ - Broderi fo Sápmi», dokumentára Britta Marakatt-Labba birra. Loga eambbo dás.

Snåase

Saemien Sijte Snoases lea sádden midjiide sin prográmma Saemiiej åålmegebiejjie ávvudeapmái.

Doppe levgejit vuos iđđes, ovdal go leat doalut skuvllas ja ipmilbálvalus beaivit.

11:30 – 18:00 leat doalut Saemien Sijtes. Doppe lea čájáhus rahpan, sártnit, girjealmmuheapmi, ja de čájehit maid Techno Áhčči oanehis filmma.

Dieđusge lea maid káfet ja gáhkut.

Loga prográmma dás.

Stájggo

Stájggos lea iđđes prográmma. Dalle levgejit, dollet sártniid ja mánáidkoara lávlu.

prográmma gávnnat dás.

Tråante

Tråantes sáhtát álgit sámeálbmotbeaivvi juo beal gávcci áigge iđitkáfevuosttáin Elsa Laula Renberg Plassas.

Dát journalista ii dieđe mii iđitkáfevuostá lea, nu ahte livččii máilmmi somá jus gii nu sádde gova midjiide.

Jøte Toftaker står ute ved et bord, kledd i jakke og lue, mens han holder en kaffekopp i ene handa og en glassbeholder med ostebiter i andre handa. I bakgrunnen er det ett samisk flagg og ei koftekledd dame.

IĐITKÁFEVUOSTÁ: Jøte Toftaker sáddii gova, čájehandihtii mii dat lea. Olu giitu!

Foto: privat

Dál diehtit mii iđitkáfevuostá lea. Don bijat vuostábihtáid káffii, ja de borat go vuostá lea liegganan ja dipman.

Jus veahá jođát Tråantes, de sáhtát vásihit oalle olu.

Metodistakirkus lea Minglestue káfiin ja gáhkuin tii. 10:00 – 15:00.

Kultuvra- ja bibliotehkabusses sáhtát gullat sámi muitalusaid tii. 10:00 ja 14:00 Elsa Laula Plassas.

Sihke Prinsen ja Nova kinot čájehit Ellos eatnu.

Nidarosdomenis lea ipmilbálvalus tii. 14:00

Almmolaš doalut álget tii. 15:30 Peter Egges plassas.

Åarjelsaemien Vierhtiesåafoes lea vejolaš oastit sámi borramušaid tii. 15:00–18:00. Dát maid leat Peter Egges plassas.

Trondheim Folkebibliotekas leat bearaščájáhusat tii. 16:30 rájes.

Govvateaksta: PROGRÁMMA: Dá lea Tråante sámi álbmotbeaivvi prográmma.

Program for Samenes nasjonaldag i Tråante/Trondheim 2023.

PROGRAM: Dá lea sámeálbmotbeaivve Prográmma Tråantes.

Foto: Tråanten Saemien Dåehkie

Unjárga

Lea šaddan árbevierrun Unjárggas doallat luohteeahkediid. Juohke eahkeda oahpásmuvvat ođđa juoigin. Danne eai muital nu menddo olu ovdagihtii, earret go ahte buohkat gullet Unjárgga ja deanu guovlluide.

Doppe gulat muhtun profešuneala juigiid ja muhtun easkkaálgiid. Muhtumat leat dovddus, earát eai leat.

Buot dát dáhpáhuvvá Elverøy kulturlávddis Hearrágoahtenjárggas, Unjárgga gielddas, guovvamánu 5. beaivvi.

Sámi álbmotbeaivvi

Várjjat sámi museas leat doalut viđaáigge sámi álbmotbeaivvi. Doppe guoimmuhit earret eará kulturskuvlaoahppit ja UNTAK koara.

Loga eanet dás.

Unjárggas leat muđuid doalut. Dáppe gávnnat sámi feastavahku prográmma.

Vaapsten

Vaapstenis bidjá sátnejođiheaddji liđiid Elsa Laula Renberg bázzi bokte 11:30.

12. áigge joatká prográmma Vaapsten bibliotehkas, ovdal go «Ellos eatnu» čájehuvvo kinos 18 áigge.

Olles prográmma gávnnat dás.

Váge

Váge maid lea deavdán prográmma dán jagi ja sii leat ožžon mielde buot organisašuvnnaid ja olbmuid geat gielddas beroštit kultuvrras.

Nu ain jo orru go oaidná olles listtu olbmuin geat leat veahkehan.

Nu go eará báikkiin, de sáhtát oaidnit Ellos eatnu -filmma dáppe maid. Svolvær Filmteater čájeha filmma guovvamánu 3. beaivvi ja seamma vahkkoloahpa ja vel sámi álbmotbeaivvi.

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo olgun giddagaspárkkas. Dáppe besset mánát stoahkat muohttagis ja bassit márffiid dollagáttis.

Jus háliidat veahá lieggasat doaluid, de lea giellastohkosat Riektesálas giddagasas, dáiddabádji ja čájáhus Galleri Lille Kabelvågas ja Biđus Arbeidernis.

Loahpas deaivvadit buohkat Arbeidernis ávvudeapmái. Prográmma lea dás.

Østfold

Østfoldas lea áiddo álggahuvvon sámelihtu ja sii leat ávvudeamen sámi álbmotbeaivvi Mossas ja Fredrikstadas.

Sii álget «Ellos eatnu» filmmain kinos guovvamánu 3. Beaivvi Fredrikstad kinos, ovdal go mannet pizza borrat. Guovvamánu 5. Beaivvi lea ipmilbálvalus Moss kirkus, ja de sámi álbmotbeaivvi ávvudit Fredrikstadas.

Loga prográmma dás.

Korte nyheter

 • Stor utstilling med urfolkskunstnere: «Urfolkshistorier» i Bergen

  På fredag åpner vi den gigantiske utstillingen «Urfolkshistorier» på Kode i Bergen.

  Det er trolig første gang i Europa at et museum presenterer en så stor kunstutstilling med og av urfolk.

  Kuratorene representerer urfolk i Mexico, Brazil, New Zealand, Sápmi/Norden, Australia, Peru og Canada.

  Utstillingen teller til sammen 300 verk, 170 kunstnere og dekker sju regioner i verden.

  Utstillingen åpner fredag 26. april.

  Utstillingen er svært politisk, og har en egen avdeling om urfolksaktivisme.

  – Disse kunstnernes arbeid reflekterer deres liv - og selv om det er fra ulike kanter av verden går noen tema som en rød tråd: miljøødeleggelse, overgrep, frihetskamp og kulturundertrykkelse – men også en enorm overflod og livsglede.

  – Flere av kunstverkene representerer en viktig motstemme mot et økende overforbruk og naturødeleggelse, sier kurator Irene Snarby.

  De samiske kunstnerne er blant annet Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, Ingunn Utsi og Máret Ánne Sara.

  Alexander Luna, Maxima Acuña in Tragadero Grande in front of the Laguna Azul, 2012 (detalj).
  Foto: Pressebilde
 • Møtes til protest mot president Lula

  Tusenvis av urfolk samlet seg mandag i Brasils hovedstad Brasilia til starten av den 20. «Free Land Camp».

  Den ukelange årlige leiren for urfolk i Brasil vil i år fokusere på å protestere mot president Luiz Inácio Lula da Silvas uoppfylte løfter om å opprette reservater og utvise ulovlige gruvearbeidere og landtyver fra deres territorier.

  I forrige uke opprettet Lula to nye reservater i stedet for de seks hans regjering hadde lovet i år.

  Under kunngjøringen erkjente han at «noen av vennene våre» ville bli frustrerte.

  Urfolksprotest i Brasilia
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sámi festiválat Norggá buoremusaid gaskkas

  «Norske Kulturarrangører» organisašuvdna lea dál almmuhan evttohasaid oažžut lágideaddji bálkkašumiid jagi 2023 ovddas.

  Márkomeannu, Riddu Riđđu ja Sámi Beassášmárkanat leat evttohuvvon iešguđet surggiin.

  Sámi Beassášmárkanat gilvvohallet nammaduvvot «Dán jagáš festiválan».

  Festiválat Márkomeannu ja Riddu Riđđu lágideigga oktasaš doarjjakonseartta Fovse- sápmelaččaide ja -ákšunlisttaide Riikalávddis Oslos. Dainna konsearttain sáhttiba festiválat nammaduvvot Dán jagáš inspirašuvdnan.

  Márkomeannu lea maiddái finalistta Dán jagáš čalbmerávkaleapmi.

  Lubna Jaffrey åpnet Riddu Riđđu.
  Foto: Inga Maret Solberg Åhren / NRK