Hopp til innhold

Måtte flytte fra Kautokeino som barn - mistet sin samiske identitet

Hun mistet sin samiske tilhørighet da foreldrene hennes gikk fra hverandre. Nå føler hun seg som en fremmed når hun vender tilbake til Sápmi.

Maren Uthaug

Forfatter Maren Uthaug måtte flytte fra Kautokeino til Danmark som barn, og mistet etterhvert sin samiske tilhørighet.

Foto: Kenneth Hætta

Som 8-åring flyttet Maren Uthaug fra Kautokeino til Danmark sammen moren sin. Faren var samisk, moren var ikke. Det samiske språket, kulturen og hennes samiske slekt, som frem til da hadde vært helt naturlig for henne, ble etterhvert helt fremmed.

– Når man bor i et samisk miljø er det samiske helt naturlig. Men når man blir tatt bort fra dette miljøet forsvinner det samiske, og som barn tenker man ikke over det heller, forteller Maren.


En del av henne ble borte

Men etter hun ble voksen begynte hun å merke at noe manglet. Noe som før hadde vært en del av henne, men som ikke var det nå lenger. Men hun klarte ikke helt å sette fingeren på akkurat hva det var. Så hun begynte å søke tilbake til sin samiske identitet.

– Når det har gått så mange år uten å ha hatt det samiske i hverdagen, så greier du ikke å ta det igjen, forteller hun.

Måtte finne tilbake til det samiske

I dag bor Maren med familien i København i Danmark hvor hun jobber som forfatter. Hun fikk tilbud om å skrive samiske satire bøker. Slik ble bøker som "Ságur lea soma leat sápmelažžan" og "Ságuris ságat" til.

Dette arbeidet gjorde at hun ble nødt til å søke tilbake til Sápmi. Hun tenkte at hun ikke kunne gjøre narr av sitt eget folk hvis hun ikke selv følte seg som same, og at hun var nødt til å finne sin samiske identitet hvis hun skulle kunne skrive bøkene.

– Jeg var nødt til å ta det samiske helt inn for å kunne skrive bøkene med kjærlighet. Det ville heller ikke blitt det samme om en utenfor skulle skrevet dem, sier Maren.

Les også:

La barna beholde sin samiske tilhørighet

Vil ha flere kunnskap om det samiske

Same - men likevel turist

Men selv om hun nå har begynt å finne tilbake til noe av av det samiske som hun mistet som barn, så føler hun seg likevel ikke som en ordentlig same når hun er i det samiske miljøet. Hun forteller at har snille og gode slektninger som tar godt imot henne, men at hun likevel føler seg utenfor siden hun ikke kan språket.

– Jeg føler ikke at jeg kommer hjem, men at jeg er nærmest en turist, sier hun.

Maren Uthaug

Maren Uthaug har måttet ta tilbake det samiske etter hun ble voksen, men føler seg likevel som en turist når hun kommer til Sápmi.

Foto: Kenneth Hætta


Mister samisk identitet når foreldrene skilles

At barn som har samisk far men ikke samisk mor ofte mister den samiske identiteten er ikke uvanlig når foreldrene går fra hverandre, av den grunnen at det som oftes er mødrene som for forsørgsrett.

Foreningen "La meg få min samiske barnsdom" prøver nå og få dette lagt vekt på i saker der det står om hvem av foreldrene som skal få omsorgretten for barna.

Maren synes det er bra at barnas rettigheter nå tas opp i forhold til det å bevare deres samiske identitet selv om foreldrene skulle skille lag.

Ønsker fokus på samisk tilhørighet i saker om foreldreretten

Sametingspresident Aili Keskitalo sier også at det er ikke bra hvis barn mister det samiske når foreldrene skilles. Hun innrømmer at det har vært lite oppmerksomhet rundt akkurat dette temaet. Men hun ønsker at det nå skal tas mer hensyn til dette i slike saker.

– Det er bra både for disse barna og for foreldrene at det rettes fokus mot dette temaet, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo ønsker at det skal rettes mer fokus på det med barnas samiske tilhørighet i saker der det er spørsmål om foreldreretten i de tilfeller hvor en av foreldrene er samisk og den andre ikke.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hun sier at Sametinget ønsker kontakt med denne nye organisasjonen som de samiske fedrene har startet, og høre fra dem hvordan de tenker at Sametinget kan være til hjelp når det kommer til slike saker hvor det snakk om hvem som skal ha omsorgsretten.

Korte nyheter

 • Kajsa Balto slipper et personlig album

  På Norges nasjonaldag slapp Kajsa Balto sitt nye album «Rájás».

  Sammen med bandet sitt har hun skapt en musikalsk plattform der urkraft og modernitet smelter sammen.

  På en sømløs og intuitiv måte beveger de seg fritt i lydlandskapet indiepop, rock og world.

  – Albumet er basert på min egen familiehistorie. Den heter «Rájás» som betyr «på grensen» på nordsamisk. Tittelen har dobbel betydning; pappa gikk på Grensen internatskole, så det er en fysisk plass hvor samiske barn ble sendt for å assimileres, forklarer Balto.

  Loga sámegillii

  Kajsa Balto
  Foto: June Bjørnback / Pressebilde
 • Kajsa Balto almmuhii persovnnálaš skearru

  Norgga nationálabeaivve almmuhii Kajsa Balto ođđa skearrus «Rájás».

  Ovttas joavkkuinis lea Balto ráhkadan musihkalaš vuođu, mas eamifápmu ja ođđaáigásaš musihkka čatnašuvvet oktii. Musihkka lea sihke indiepop, rock og world, čállo preassadieđáhusas.

  – Skearru vuođđu lea mu iežan bearašhistorjá. Dan namma lea «Rájás». Namas lea duppal mearkkašupmi; go áhččán váccii rájá skuvllas. Deikke sáddejuvvojedje sámemánát assimilerejuvvot, čilge Balto.

  Les på norsk

  Kajsa Balto
  Foto: June Bjørnback / Pressebilde
 • Dokumentar om Yanomami-urfolket har verdenspremiere

  Denne helgen har urfolksdokumentaren «The Falling Sky» av Eryk Rocha og Gabriela Carneiro da Cunha om Yanomami-urfolket verdenspremiere under Directors’ Fortnight på filmfestivalen i Cannes.

  Dokumentaren handler om Davi Kopenawa, en sjaman og leder av Yanomami-folket i Amazonas.

  Han er også en av verdens mest kjente talsmenn for urfolks rolle i opprettholdelsen av biomangfold og klimatisk balanse globalt.

  Filmen er inspirert av boken av samme navn utgitt i 2010, skrevet av Kopenawa og den franske antropologen Bruce Albert.

  Rocha og da Cunha dokumenterer kampen til 30.000 yanomamier i Brasil.

  Deres territorium i regnskogen har de siste årene blitt invadert av rundt 20 000 gullgravere, noe som har ført til vold, kvikksølvforurensing av vann, avskoging og spredning av en rekke smittsomme sykdommer blant yanomamiene, som i alt truer deres eksistens.