Mirkkuin jávkadit parasihta

Ivgobađačázádahkii, Romssas, luitet boahtte jagi rájes rotenon nammasaš mirkku vai luossaparasihtta Gyrodactylus salaris jávkkašii. Lea goalmmát geardde ahte dát geahččaluvvo. Mirku goddá seammás buot guoli mii lea čázádagas, muhto dutkit leat juo čohkken genetálaš ávdnasiid luosas, guvžžas ja vallasis mii sihkkarastá boahtteáiggi guollenáli. Go mirkodeapmi lea čađahuvvon ja parasihtta jávkaduvvon, galgá guolli fas luitojuvvot čázádahkii.