Mirkkodássi

Norgga áibmodutkaninstituhta dutkki Tore Flatlandsmo Berglen ii leat fuolas go lea mihtiduvvon alla svoveldioksiida dássi Báhčaveajis, Finnmárkkus. Gaskavahku mihtiduvvui mearkkašahtti alla dássi dán mirkkos, das rájes go álge mihtidit 2002s. Berglen muitala nuortabiekka miel svoveldioksiidda boahtán Nikkelis Ruošša bealde.

Fylkkamánne birasgáhttenhoavda lohká eiseválddiid čađat bargat dan ala ahte geahpedit mirkkoluoitimiid Nikkelis.