Ministeren støtter opp om Hammerfest ordføreren

Olje- og energi minister Ola Borten Moe mener som Hammerfests ordfører Alf E. Jakobsen at Norge bør bli flinkere til å bruke gassen Norge produserer, innad i landet.

Melkøya, desember 2010

Olje- og energi minister Ola Borten Moe er enig med ordfører i Hammerfest om at gass burde kunne utnyttes på land i Norge.

Foto: Allan Klo

Hammerfest ordføreren Alf E. Jakobsen sa til NRK Sápmi at man i Norge må bli adskillig flinkere til å bruke naturgass innlands.

– Nå sender vi altså gassen ut som råvare, og skal vi bruke den i noen sammenhenger så må vi importere den på nytt, og det er rimelig forkastelig, mener ordføreren.

Olje- og energi minister Borten Moe støtter opp om forslaget til ordføreren.

– Om det finnes et kommersielt grunnlag for å utnytte gassen på land i Finnmark, eller andre steder. Så ønsker jeg det hjertelig velkommen, sier ministeren.

Han mener at må det må til gode prosjekt for å muliggjøre dette i Finnmark.

– Det er gode prosjekt som skaper lønnsomhet, sier Borten Moe.

Hør olje- og energiministeren: