Millioner i rein-erstatning

Fylkesmannen i Nordland har utbetalt vel 12 millioner kroner for 2.836 rein tatt av rovvilt i beitesesongen 2011/2012.

Bilde

Totaltapet av rein inkludert dyr som ble drept av tog og bil i Nordland er oppgitt til 6.883 i siste driftsår (illustrasjonsbilde).

Foto: Arild Moe / NRK

Fylkesmannen opplyser at det i utgangspunktet var søkt om erstatning for 6.225 rovdyrdrepte reinsdyr.

Statens naturoppsyn (SNO) har i driftsåret vurdert 249 kadaver av rein, der 145 rein er dokumentert til å være drept av fredet rovvilt.

Dette utgjør 5,1 prosent av det antall rein som er erstattet.

En stor andel av kadavrene som blir vurdert av SNO havner i kategorien ukjent. Dette fordi det ofte er kun beinrester igjen etter at åtseletere og forråtnelse har gjort sitt.

Totalt er det nå utbetalt ca 12 millioner kroner i erstatning for 2.836 rein til siidaandelene i Nordland i driftsåret 2011/2012. Forrige driftsår ble det utbetalt ca 12,3 millioner kroner i erstatning for 2923 rein.

De største tapene av rein til rovvilt foregår på Helgeland og i tilknytning til Saltfjellet, med mye tap til både gaupe og jerv. Dette er også de områdene der det er flest rein i fylket.