Merket "Sámi Duodji" kvalitetssikrer samiske produkter

Samiske husflidsprodukter kalles for duodji. Derfor er det viktig å sette duodji merket på samiske duodjiprodukter. Dette for å sikre kjøperen om at produktet er ekte samisk vare, det sier lederen for duodjeinstituttet, Inga Hermansen Hætta.

Skaller
Foto: Maria Therese R. Oskal / NRK

Duodjimerket

Samtidig som duodjimerket skal sikre kjøperen om det at produktet er ekte samisik duodji, så skal det også vise at produktet er laget av tradisjoll samisk materiale.

På et nylig avhold seminar var duodji,og merking av samisk duodji et sentralt tema. Hermansen sier at duodji er noe alle kan enes om at det er produkter, laget av samer på tradisjonelt samisk vis.

Derfor mener hun at alle duodjiutøvere burde merke sine salgsprodukter med merket for Sámi Duodji.

Duodji - samisk husflid

Duodjimerket består av et nummer, som skal bevise at det er ekte samisk produkt. Merket har også duodjiprodusentens nummer og signatur.

Duodji som en skapende aktivitet, er en viktig del av den samiske kulturen. Sami duodji er en identitetetsfremmende faktor på lik linje med andre næringsformer og kulturtrekk, som språk og kultur.

Duodjimerket eies av Samerådet

Det er Samerådet som eier duodjimerket, men det er organisasjonen Sámi Duodji som har bruksretten. Sámi Duodji har så har gitt bruksretten til Duodjeinstituttet.

Duodjimerket ble opprettet 16. mars i 1983, men det er ikke så mange som har tatt det i bruk.

Lederen for Duodjeinstituttet, Inga Hermansen Hætta, oppfordrer alle duodjiutøvere til å ta i bruk duodji merket, fordi merket symboliserer at det som er laget, er ekte samiske produkter.

Inga Hermansen Hætta

Inga Hermansen Hætta

Foto: Thoralf Balto / NRK