Hopp til innhold

Reindriftssamer mer engstelige og deprimerte enn andre

Reindriftssamer i Sverige er mer deprimerte og engstelige enn resten av befolkiningen, viser en svensk studie.

Reinskilling i Sverige

Jobbrelatert stress gjør at reindriftssamer er mer utsatt for angst og depresjon enn andre, viser svensk studie.

Foto: Lars-Ola Marakatt / SR

Fem forskere har sett på forekomsten av depresjon og angst blant reindriftsutøvere i Sverige. Studien er nå publisert tidsskriftet i International Journal of Circumpolar Health.

Tilsammen 319 reindriftssamer i Sverige har deltatt i undersøkelsen, og svarene deres er blitt sammelignet med en kontrollgurppe på 1393 personer fra den øvrige befolkningen i Sverige.

Undersøkelsen viser at reindriftssamer er mer deprimerte og engstelige enn resten av befolkningen i Sverige. Spesielt samiske menn er utsatt.

Jobbrelatert stress ser ut til å være årsaken til den høye forekomsten av angst og depresjoner hos reindriftsutøverne.

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM