Reindriftssamer mer engstelige og deprimerte enn andre

Reindriftssamer i Sverige er mer deprimerte og engstelige enn resten av befolkiningen, viser en svensk studie.

Reinskilling i Sverige

Jobbrelatert stress gjør at reindriftssamer er mer utsatt for angst og depresjon enn andre, viser svensk studie.

Foto: Lars-Ola Marakatt / SR

Fem forskere har sett på forekomsten av depresjon og angst blant reindriftsutøvere i Sverige. Studien er nå publisert tidsskriftet i International Journal of Circumpolar Health.

Tilsammen 319 reindriftssamer i Sverige har deltatt i undersøkelsen, og svarene deres er blitt sammelignet med en kontrollgurppe på 1393 personer fra den øvrige befolkningen i Sverige.

Undersøkelsen viser at reindriftssamer er mer deprimerte og engstelige enn resten av befolkningen i Sverige. Spesielt samiske menn er utsatt.

Jobbrelatert stress ser ut til å være årsaken til den høye forekomsten av angst og depresjoner hos reindriftsutøverne.