Hopp til innhold

Mener urfolks eksistens er under press

Loga sámegillii.

I dag åpnet FNs permanente forum for urfolkssaker. På forumet samles urfolk fra hele verden for å diskutere urfolksspørsmål.

Årets forum har et særlig fokus på urfolks selvbestemmelse i kontekst av FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Under åpningen av ble Hindou Oumarou Ibrahim valgt til ordstyrer for årets forum. Hun er fra Chad, og tilhører urfolket mbororo.

I åpningstalen hennes sier hun at urfolks eksistens er under press.

– Veien til selvbestemmelse er fortsatt lang. Selvbestemmelse er en anerkjennelse av vår eksistens som urfolk. Og nå, mer enn noen gang, er vår eksistens som urfolk under press. Vår eksistens kan forsvinne i løpet av det neste tiåret, sier Hindou Oumarou Ibrahim.

Videre sier hun at urfolks selvbestemmelse er til nytte for alle, og peker på at urfolks tradisjonelle kunnskap kan bidra til å løse problemer verden står overfor.

– Som de ekte beskytterne av verdens biomangfold, urfolk beskytter vår moder jord.

– Urfolks rett til selvbestemmelse er ikke en trussel, men det er en vei for oss alle til å gå sammen, fortsetter hun.

Bilde av Hindou Oumarou Ibrahim.
Foto: Peter Dejong / AP

Korte nyheter

 • Árvvoštallet mielduopmára bealátkeahtesvuođa

  Les på norsk.

  Šiehtadallamat Åajvaerie-áššis, gaskal Øyfjellet Wind ja Jillen-Njaarke orohaga eai leat boahtán johtui diggeášši vuosttaš beaivvis.

  Øyfjellet Wind bivddii bealátvuođaárvvoštallama mielduopmáris (árvvoštallanrievttis gohčoduvvon árvvoštallanlahttun), Per Thomas Kuhmunenis.

  Árvvoštallanláhttuin galgá leat viiddis máhttu dan fáttá birra mii gieđahallojuvvo dikkis, ja Kuhmunen lea Sáltoduoddara orohaga jođiheaddji.

  Kuhmunen nammaduvvui árvvoštallanduopmárin guovvamánus 2022:is, muhto maŋŋel lea čuožžilan konsešuvdnaášši el-fápmolinjá birra, mii galgá huksejuvvot Sáltoduoddara orohahkii.

  Øyfjellet Wind advokáhta ja stáhtaadvokáhta (mii lea mielde oasálašveahkkin áššái go lea stáhta mii lea addán konsešuvnna) háliidedje Kuhmunen bealátkeahtesvuohta árvvoštallojuvvot, danne go Øyfjellet-ášši boađus sáhttá dahkat presedeanssa konsešuvdnaáššái Sáltoduoddaris.

  Soai čujuheigga maid Kuhmunen cealkámušaide maid lea sádden iežas ášši oktavuođas.

  Jillen-Njaarke orohaga advokáhtat oaivvildedje ahte Kuhmunen ferte leat dohkálaš. Sii jerre iigo oktage boazodoalli, iežas ámmáha geažil, sáhte leat árvvoštallanlahttun árvvoštallanrievttis.

  Advokáhta guovttos ákkastalaiga maid ahte Kuhmunena cealkámušat ledje oppalaččat ja dávistedje gustovaš hálddašeapmái, earret eará Stáhtahálddaheaddjis.

  Riekti siđai bottu diibmu 12 rádjái buktit mearrádusa. Jus riekti árvvoštallá Kuhmunena bealálažžan, de ferte ođđa árvvoštallanmiellahttu válljejuvvot.

 • Pause i retten: Skal vurdere habilitet på meddommer

  Loga sámegilli.

  Forhandlingene i Øyfjellet-saken mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er ikke kommet i gang på rettens første dag.

  Øyfjellet Wind ba om en habilitetsvurdering av én av meddommerne i saken (i skjønnsretten omtalt som skjønnsmedlem), Per Thomas Kuhmunen.

  Skjønnsmedlemmene skal ha inngående kunnskap om temaet som behandles i retten, og Kuhmunen er leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt.

  Kuhmunen ble oppnevnt som skjønnsdommer i februar 2022, men i ettertid har dukket opp en konsesjonssak rundt en kraftlinje som skal bygges inne i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

  Øyfjellet Winds advokater, samt statsadvokaten (som er med som partshjelp i saken i og med at det er staten som har gitt konsesjonen), ville derfor ha habiliteten til Kuhmunen vurdert, ettersom utfallet i Øyfjellet-saken kan skape presedens for konsesjonssaken på Saltfjellet.

  De viste også til uttalelser som Kuhmunen hadde sendt på vegne av sin sak.

  Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts advokater mente Kuhmunen måtte være habil. De stilte spørsmål ved om ingen aktive reindriftsutøvere, i kraft av sitt yrke, kunne være skjønnsmedlemmer i skjønnsretten.

  Advokatene argumentere også for at uttalelsene som Kuhmunen hadde gitt var generelle og i tråd med gjeldende forvaltning fra blant annet Statsforvalteren.

  Retten har bebudet pause til klokken 12 med å komme med en avgjørelse. Dersom Kuhmunen blir erklært inhabil av retten, må et nytt skjønnsmedlem velges.

  Dersom Kuhmunen blir erklært habil, vil forhandlingene begynne når retten settes klokken 12.

  Per Thomas Kuhmunen, leder av Saltfjellet reinbeitedistrikt
  Foto: Marius Guttormsen / NRK
 • Slik går Sápmis kamper i Bodø

  Loga sámegillii

  Conifa Women World Football Cup 2024, arrangementet går i Bodø.

  Fire lag er med i turneringen, Sápmi, Tibet Tamil Eelam og ja Székely Land.

  NRK Sápmi sender alle Sápmis kamper fra mesterskapet.

  Slik er programmet fra Conifa mesteskapet i Bodø (NRK Sápmi sender alle kampene til FA Sápmis damelag)

  03:06:

  Åpningsseremoni (klokken 18.00)

  04.06:

  Fa Sápmi- Tibet klokken 11.00 (Denne kampen følger du på NRK Sápmis hjemmeside, https://www.nrk.no/sapmi/)

  Tamil Eelam- Székely Land klokken 14.00

  05.06:

  Tibet- Tamil Eelam klokken 11.00

  Fa Sápmi- Székely Land klokken 14.00 (Denne kampen følger du på NRK Sápmis hjemmeside, https://www.nrk.no/sapmi/)

  06.06:

  Tibet- Székely Land klokken 11.00

  07.06:

  Fa Sápmi- Tamil Eelam klokken 11.00 (Denne kampen følger du på NRK Sápmis hjemmeside, https://www.nrk.no/sapmi/)

  Alle de innledende kampene spilles på Mørkved kunstgressbane og går som seriespill. Nummer en og to i gruppen spiller finale, mens nummer tre og fire i gruppa er i bronsefinalen.

  Lørdag 08.06, finaledag og kampene går på Aspmyra stadion

  Bronsefinale (kamptidspunket er ikke satt)

  Finale (kamptidspunket er ikke satt)

  Les også: Sápmi går for gull

  Fa Sápmis damelandslag (2022, India)
  Foto: Håkan Kuorak / FA Sápmi