Hopp til innhold

– Min eksisteansa sáhttá jávkat boahttevaš logi jagi siskkobealde

Les på norsk.

Odne rahppui ONa Eamiálbmotáššiid Bistevaš Foruma. Forumas deaivvadit eamiálbmogat miehtá máilmmi ságastit eamiálbmotgažaldagaid birra.

Dán jagi lea eareonoamaš fuomašupmi eamiálbmogiid rievtti iešmearridanvuoigatvuhtii ONa eamiálbmotdeklerašuvna oktavuođas.

Ráhpamis válljejuvvo Hinou Oumarou Ibrahim, gii gullá eamiálbmogii mbororo:i Chad:s, sáhkadoallin. Su ráhpansártnis son muitala ahte eamiálbmogat vásihit garra deattu.

– Lea ain guhkes mátki iešmearrideapmái. Iešmearrideapmi mearkkaša ahte mii leat dohkkehuvvon eamiálbmogin. Ja erenoamážit dál, min eksisteansa eamiálbmogin lea deattu vuolde. Min eksisteansa sáhttá jávkat boahttevaš logi jagi siskkobealde.

Ibrahim muitala maid ahte eamiálbmogiid iešmearrideapmi sáhttá leat ovdamunnin boahkaide, ja čilge ahte eamiálbmogiid árbemáhttu sáhttá čoavdit máilmmis ollu váttisvuođaid.

– Eamiálbmogat suodjalit min málmmi biologalaš máŋggabealatvuođa ja eatnamiid.

– Eamiálbmotriekti iešmearrideapmái ii leat áittá, muhto baicce bálggis midjiide buohkaide ovttas vázzit, lohká son.

Bilde av Hindou Oumarou Ibrahim.
Foto: AP

Korte nyheter

 • Pause i retten: Skal vurdere habilitet på meddommer

  Forhandlingene i Øyfjellet-saken mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er ikke kommet i gang på rettens første dag.

  Øyfjellet Wind ba om en habilitetsvurdering av én av meddommerne i saken (i skjønnsretten omtalt som skjønnsmedlem), Per Thomas Kuhmunen.

  Skjønnsmedlemmene skal ha inngående kunnskap om temaet som behandles i retten, og Kuhmunen er leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt.

  Kuhmunen ble oppnevnt som skjønnsdommer i februar 2022, men i ettertid har dukket opp en konsesjonssak rundt en kraftlinje som skal bygges inne i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

  Øyfjellet Winds advokater, samt statsadvokaten (som er med som partshjelp i saken i og med at det er staten som har gitt konsesjonen), ville derfor ha habiliteten til Kuhmunen vurdert, ettersom utfallet i Øyfjellet-saken kan skape presedens for konsesjonssaken på Saltfjellet.

  De viste også til uttalelser som Kuhmunen hadde sendt på vegne av sin sak.

  Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts advokater mente Kuhmunen måtte være habil. De stilte spørsmål ved om ingen aktive reindriftsutøvere, i kraft av sitt yrke, kunne være skjønnsmedlemmer i skjønnsretten.

  Advokatene argumentere også for at uttalelsene som Kuhmunen hadde gitt var generelle og i tråd med gjeldende forvaltning fra blant annet Statsforvalteren.

  Retten har bebudet pause til klokken 12 med å komme med en avgjørelse. Dersom Kuhmunen blir erklært inhabil av retten, må et nytt skjønnsmedlem velges.

  Dersom Kuhmunen blir erklært habil, vil forhandlingene begynne når retten settes klokken 12.

  Per Thomas Kuhmunen, leder av Saltfjellet reinbeitedistrikt
  Foto: Marius Guttormsen / NRK
 • Slik går Sápmis kamper i Bodø

  Loga sámegillii

  Conifa Women World Football Cup 2024, arrangementet går i Bodø.

  Fire lag er med i turneringen, Sápmi, Tibet Tamil Eelam og ja Székely Land.

  NRK Sápmi sender alle Sápmis kamper fra mesterskapet.

  Slik er programmet fra Conifa mesteskapet i Bodø (NRK Sápmi sender alle kampene til FA Sápmis damelag)

  03:06:

  Åpningsseremoni (klokken 18.00)

  04.06:

  Fa Sápmi- Tibet klokken 11.00 (Denne kampen følger du på NRK Sápmis hjemmeside, https://www.nrk.no/sapmi/)

  Tamil Eelam- Székely Land klokken 14.00

  05.06:

  Tibet- Tamil Eelam klokken 11.00

  Fa Sápmi- Székely Land klokken 14.00 (Denne kampen følger du på NRK Sápmis hjemmeside, https://www.nrk.no/sapmi/)

  06.06:

  Tibet- Székely Land klokken 11.00

  07.06:

  Fa Sápmi- Tamil Eelam klokken 11.00 (Denne kampen følger du på NRK Sápmis hjemmeside, https://www.nrk.no/sapmi/)

  Alle de innledende kampene spilles på Mørkved kunstgressbane og går som seriespill. Nummer en og to i gruppen spiller finale, mens nummer tre og fire i gruppa er i bronsefinalen.

  Lørdag 08.06, finaledag og kampene går på Aspmyra stadion

  Bronsefinale (kamptidspunket er ikke satt)

  Finale (kamptidspunket er ikke satt)

  Les også: Sápmi går for gull

  Fa Sápmis damelandslag (2022, India)
  Foto: Håkan Kuorak / FA Sápmi
 • Streik går utover samisk fjernundervisning

  Mesteparten av samisk fjernundervisning rundt om i landet utgår som følger av streiken. 19 lærere ved Karasjok samiske videregående skole er tatt ut i streik. Det utgjør halvparten av stallen. Flere eksamener ved skolen utgår også som følger av streiken Dette går utover fjernundervisningen vår, sier rektor Susann Røkke.