NRK Meny
Normal

Mener fiskeinnskrenkninger kan bety slutten på lokal kultur

– Vi har drevet med dette laksefisket fra barnsben av. Vil dette bety slutten for vår lokale laksefiskekultur? Dette spør lokalfisker, etter at Norge og Finland har foreslått å innskrenke laksefisket i Tanavassdraget betraktelig.

Stengselsfiske i Tanaelva

SE TV-REPORTASJE: Stengselsfisket er blant fiskemetodene i Tanaelva som foreslås kraftig innskrenket fra og med 2017.

Asko Länsman

BEKYMRET: Lokalfisker Asko Länsman er ikke tilfreds med laksefiskeinnskrenkningene han selv blir rammet av.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi vil oppleve at drivgarnsfiske blir innskrenket med 70–80 prosent, og øvrig garn- og stengselsfiske med 70 prosent. Under utredningen ble det sagt at disse skal innskrenkes med kun 30 prosent.

– Dette som nå foreslås er jo mye mer.

Dette sier en oppgitt Asko Länsman. Han er lokal laksefisker fra finsk side av Tanadalen, hvor Tanaelva danner riksgrense mellom Norge og Finland.

Han er ikke fornøyd med forslaget til nye bestemmelser om laksefisket i vassdraget, som den finske og norske forhandlingsdelegasjonen nylig la frem.

Stengselsfiske i Tana

LAKSEGARN: Stengselsfisket er en av garnfiskemetodene i Tanavassdraget, som vil bli innskrenket fra 2017, dersom fiskeregelforslagene blir vedtatt av både Finland og Norge.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Er dette slutten på vår kultur?

Lokalfiskeren viser spesielt til følgende foreslåtte regler:

  • Fiske med drivgarn kan foregå i to døgn per uke i perioden 1. juni–15. juni, mot dagens tre døgn per uke i perioden 20. mai–15. juni.
  • Fisket med stengsler kan utøves tre dager i uken fra 16. juni til 31. juli, mot dagens fisketid som er fra 20. mai til 31 august.
  • Fisket med stågarn kan skje i to døgn per uke fra 16. juni til 15. juli, og deretter i tre døgn per uke frem til 31. juli.

– Vi har drevet med dette laksefisket fra barnsben av. Spørsmålet er nå om dette vil bety slutten for vår lokale laksekultur her i Tana? spør lokalfisker Asko Länsman.

Stengselsfanget laks fra Tanaelva

TATT PÅ STENGSEL: Garnfanget laks fra Tanaelva.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Erkjenner at det er lite laks

– Det stemmer at det over år er blitt mindre storlaks i Tanaelva. Men jeg mener man heller burde foreslått begrensninger på hvor mye laks det er lov å ta.

– Eksempelvis burde man ha foreslått at stangfiskere kun kan ta én laks i døgnet, sier Länsman.

Steinar Pedersen

FISKEFORVALTER: Nyvalgt leder i Tanavassdragets Fiskeforvaltning, Steinar Pedersen, er kritisk til mange av de nye fiskeregelforslagene for Tanavassdraget (se faktaboks nederst i artikkelen om vassdragsforvaltningens oppgaver).

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

– Garnfisket allerede redusert med 70 prosent

– Jeg sier ikke at man ikke skal innskrenke laksefisket i Tana. Men jeg reagerer på argumentasjonen mot at garnfiskere skal oppleve store innskrenkninger.

Dette sier vassdragsforvalter på norsk side, Steinar Pedersen.

– Man snakker om overfiske, og nå ser det ut som at det er lokale garnfiskere som får skylda for at det nå er lite laks i Tanavassdraget.

– Jeg vil derfor minne om at lokale garnfiskere har redusert sitt fiske med 70 prosent siden 1984 til i dag. Samtidig er sjølaksefisket minket omtrent med samme forhold på samme tid, sier Pedersen.

– Forskerne har i tillegg sett fullstendig bort fra såkalte laksepredatorer. Dette er eksempelvis andre fiskearter, fugler, oter, også videre. I dag er det kriminelt å ta ut mange av disse slik man gjorde man i gamle dager.

– Så hvis overfiske – hvem står egentlig bak denne?, spør Pedersen retorisk.

– Vårt mål er å redde laksen

– Vi vil ta vare på laksestammene i Tanavassdraget. Derfor er innskrenkningene satt til begynnelsen av fiskeperioden, og det er jo da de lokale fisker. Men vårt mål er å redde laksen.

Dette sier Tapio Hakaste i «Avdeling för fiske och vilvård» hos det finske jord- og skogbruksministeriet.

– Det har vært noen vanskelige avgjørelser. Før var det vanskelig å innføre innskrenkninger.

– Men nå vet vi mye mer om gytelaksen i Tana enn vi gjorde for 20 år siden, og det er jo nettopp gytelaksen vi vil begrense fisket på, sier Hakaste.

Regelendringene må vedtas både av både den norske regjeringen og den finske Riksdagen, før de kan tre i kraft fra og med 2017.

Laksen i Tana, som er Norges og Europas største lakse-elv, trues av overbeskatning. Tanaelva er også grense mellom Norge og Finland, og det er særlig det økende turistfisket på finsk side som truer laksebestanden. Norge og Finland er sterkt uenige om hvordan laksefisket skal begrenses. Dette kan bety slutten for en gammel tradisjon og livsform for folk i Tanadalen.

Se TV-dokumentar om laksefisket og -bestanden i Tanavassdraget.