NRK Meny

Mearkut coahkásiid rittus

Mannan giđa álggahii Gjensidigvuođđudus ja Riddodoaimmahat barggu oažžut cohkolagaid merkejupmái. Sivvan dasa lea jagi 2014 lihkuhisvuođa geassi, goas hui olus vudje coahkásiidda ja biđgehedje fatnasiid. Danne háliidit mearkut gokko 100 váraleamos cohkolaga leat Norgga rittuin, oahpes olbmuid vehkiin mat dovdet mearraguovlluid.