Hopp til innhold

Marion Anne er Årets same 2016

Nesten halvparten av leserne i den samiske avisa Ávvir har stemt på Marion Anne Knutsen som Årets same 2016.

Marion Anne Knutsen (29)

Marion Anne Knutsen (29) er en modig kvinne, som tør å snakke om vanskelige tema i det offentlige rom.

Foto: Privat

På Ávvirs nettside har det i hele desember pågått en avstemning, der leserne har fått bestemme hvem som skal ha tittelen Årets same 2016.

Avisa hadde laget en liste over 15 kandidater, som på forskjellige måter har gjort seg bemerket i det samiske samfunnet.

Det kom inn tilsammen 6373 stemmer. 3186 stemte på Marion Anne Knutsen fra Tysfjord i Nordland.

Laster Twitter-innhold

– Dette viser at saken min har nådd frem til folk og at den betyr mye for mange, sier Marion Anne Knutsen til Ávvir.

Tøft år

Marion Anne Knutsen har gitt ansikt og stemme til et av de vanskeligste og alvorligste tema i vårt samfunn. Hun satte et fokus på overgrepene som har skjedd i Tysfjord i flere år.

Det hele startet i april. 29-åringen hadde blitt spurt om å holde et innlegg under et seminar på Árran lulesamiske senter i hjemkommunen Tysfjord.

Etter nøye overveielse, bestemte Marion seg for å benytte anledningen til å fortelle sin families historie offentlig for første gang.

Her får Marion prisen

Marion Anne Knutsen har fått mye ros for sin åpenhet om et vanskelig tema. Like før jul mottok hun prisen «Årets Nordlending».

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Marion Anne har opplevd mye. Hun har mistet en lillebror i brann, en annen bror i en drukningsulykke, og for over ett år siden valgte hennes mor å ta sitt eget liv.

Og det var først og fremst morens historie Marion ønsket å snakke om på seminaret i april. Hennes mor ble ved gjentatte anledninger seksuelt misbrukt som barn.

– Jeg visste at jeg var ført opp som en av kandidatene, men jeg trodde aldri at jeg skulle vinne avstemningen. Dette er en stor hendelse som jeg setter stor pris på, sier Marion Anne til Ávvir.

Like før jul fikk hun prisen «Årets Nordlending».

Korte nyheter

 • Sámediggepresideanta jurddaša sin birra geat gillájedje suoidnemánu 22. beaivvi terrordagu maŋŋá

  Les på norsk.

  – Dat lei politihkalaččat movttiidahttojuvvon terrorisma ja njuolggo AUF ja Bb falleheapmi, muhto dat lei maiddái demokratiija ja nuoraid falleheapmi, čállá son Facebook:i.

  Son čállá viidáseappot ahte muhtimin son jurddaša man duostilat sii geat ledje Utøyas dan beaivvi leat, ja man stuorra ovddasvástádusa sii váldet jođihit politihkalaš barggu viidáseappot.

  – Buohkaide earáide: mii fertet muitit áimmahuššat guđet guimmiideamet - vaikko mis muhtimin sáhttet leat iešguđetge oaivilat, de leat mii lihtolaččat eanaš beivviid dan barggus ahte ráhkadit buoremus boahtteáiggi buohkaide, čállá son.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Solveig Katarina Fossum Norberg / NRK
 • Ođđa hárjehallanguovddážin háliida nannet ássanmovtta Kárášjogas

  Les på norsk:

  Sámediggi lea juolludan bealle miljovnna ruvnno Delta Iform hárjehallanguovddážii.

  Delta Iform áigu sirdit ja ođasmahttit guovddáža ja sávvet ahte dat sáhttá dagahit ahte olbmot bissot Kárášjogas.

  Guovddáža beaivválaš jođiheaddji, Jørgen Johnsen lea hui duđavaš doarjagiin.

  – Rámálmas ahte oaččuimet ná ollu, dadjá Jørgen Johnsen.

  Dán áigge leaba eamidiin ođasmahttimin hárjehallanguovddáža ođđa báikki, masa leat investeren čieža miljovnna ruvnno.

  Delta Iform rabai 2017:s ja dan rájes lea lokten valáštallanmovtta Kárášjogas. Dál leat sullii 280 miellahtut geat hárjehallet doppe.

  – Dán áiggis mii leat oaidnán mii dáppe váilo. Dál fertejit olbmot vuordit vuoru ja lea veahá unnán sadji. Kánske eai leat ge dat dávvirat maid olbmot háliidit, muitala son.

  Sámedikki doarjagiin áigot oastit ođđa hárjehallandávviriid, maid dadjá leat divrrasin.

  Johnsen ii loga doaimmahit hárjehallanguovddáža bálkká dihte, muhto go háliida nannet ássanmovtta Kárášjogas.

  Statistalaš guovddášdoaimmahat vuordá ahte Kárášjoga ássiidlohku boahtá njiedjat jagiid mielde. Dál orrot Kárášjogas 2550 olbmo, ja 2030:s vurdo leat njiedjan 2508 olbmui.

  – Hárjehallan han lea buorre buohkaide. Erenomážit dáppe Kárášjogas gos lea hui galmmas dálvet ja váttis joatkit hárjehallat. Dalle lea dá buorre fálaldat, dadjá Johnsen.

  Ii leat vel mearriduvvon goas rahpet ođđa hárjehallanguovddáža, muhto sávvamis dadjá geargat ovdal loahpageahčen 2024.

  Doarjut ealáhusdoaimmaid Sámis

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka oaivvilda ahte doarjagat mat leat buorrin álbmotdearvvašvuhtii leat buori.

  – Mii buori mielain doarjut sámi ealáhusdoaimmaid prošeavttain mat maid leat buori álbmotdearvvašvuhtii. Go doarjut UML AS fitnodaga, de mii láhččit dasa ahte fitnodat sáhttá ovdánahttit, dadjá Silje Karine Muotka.

  UML AS lea fitnodat mii eaiggáda Delta Iform.

  Doarjja juolluduvvo doarjjaortnegis mii guoská máŋggabealálaš ealáhusaide. Okta ortnega vuoruhusain lea doarjut doaimmaid mat nannejit ealáhusaid main lea potensiála ovdánahttit, ja mat sáhttet leat mielde loktet ássiidlogu.

  Bilde av Jørgen Johnsen som står i lokaler som holder på å pusses opp.
  Foto: Privat
 • Sametingspresidenten minnes de berørte etter terroren den 22. juli

  Loga sámegillii.

  – Det var politisk motivert terrorisme og et direkte angrep på AUF og AP, men det var også et angrep på demokratiet og ungdommen, skriver hun på Facebook.

  Hun skriver videre at noen ganger tenker hun på hvor modige de hun har møtt som var på Utøya den dagen er, og hvor stort ansvar de tar med å føre det politiske arbeidet videre.

  – Til alle oss andre: vi må huske å ta vare på hverandre - selv om vi kan være meningsmotstandere noen ganger, så er vi allierte de aller fleste dager i arbeidet med å skape den best mulige fremtiden for alle, skriver hun.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg
  Foto: Håkon Mudenia / NRK