NRK Meny
Normal

Mann i 50-årene skaper frykt blant bygdefolket

Sender trusselbrev, gjør hærverk, tar seg inn i boliger, og banker på dører og vinduer nattestid. – Vi har kanskje ikke de nødvendige virkemidlene for å stanse dette, sier politiet – som ikke er enige i at de står maktesløse.

Karasjok

OPPLEVER TRAKASSERING: En utilregnelig mannsperson har i lengre tid utøvd urovekkende atferd i bygda Karasjok.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I lengre tid har en mannsperson skapt frykt, engstelse og frustrasjon blant flere bosatte i Karasjok.

Mannen har i flere tilfeller oppsøkt privatpersoners boliger på kvelds- og nattestid. Her skal han ha blant annet ha knust vinduer, eller begått annen hærverk.

Flere bygdebeboere har mottatt brev fra mannen, med truende eller upassende innhold. Brevene inneholder gjerne skildringer om grov voldsbruk, og drap.

Mange år tilbake skal han også ha stiftet branner. Flere bygdebeboere NRK Sápmi har snakket med, er dermed engstelige for at mannen igjen skal stifte branner.

Mannspersonen omtales som et «psykiatrisk tilfelle», og skal ha vært ut og inn av helseinstitusjoner i årevis. Mannen bor nå i hjembygda Karasjok, i en bolig som det offentlige står for.

Enkelte mener tilfellet her, har likhetstrekk med tilfellet i Alta der en mann i 20-årene gjentatte ganger begikk kriminelle handlinger, uten at politiet kunne pågripe mannen.

Politiet: – Kan ikke kommentere enkelttilfelle

Robin Lindberg

KAN LITE SI: Politiførstebetjent Robin Lindberg ved Karasjok lensmannskontor kan ikke kommentere enkeltsaker, men henstiller publikum til å melde fra politiet dersom man skulle oppleve skremmende atferd.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Politiet har fått overlevert flere av brevene som mannen har sendt til ulike personer. NRK kjenner til at mannen og hans atferd er anmeldt til politiet fra flere fornærmede.

– En slik enkeltsak vil vi ikke kommentere, sier førstebetjent Robin Lindberg ved Karasjok lensmannskontor.

– Men vi har hatt oppdrag, og tilfeller som vi følger opp, som er i den kategorien som NRK beskriver, bekrefter Lindberg.

NRK har vært i kontakt med flere av dem som har hatt ubehagelige episoder knyttet til mannens atferd.

De hevder at politiet gjerne innhenter mannen når publikum varsler, men at mannen blir «like fort» sluppet igjen, fordi politiet lite kan gjøre med et psykiatrisk tilfelle.

– Vi har kanskje ikke alle virkemidler

– På generelt grunnlag er det slik at alle saker som er knyttet til psykiatri, blir behandlet. Det er ikke slik at vi ikke er involvert i de tilfellene der det går ut over ro, orden og sikkerhet.

– Vi samarbeider med alle etater som skal være involverte i sånne saker. Vi prøver også å følge opp med de fornærmede. Noen ganger tar det litt tid.

Fra politiets side innrømmer man riktig nok at slike tilfeller er krevende.

– Man har kanskje ikke de nødvendige virkemidlene som skal til, sammenlignet med om det hadde vært du eller jeg som hadde fått pålegg fra politiet, sier politiførstebetjent Robin Lindberg

Kan ikke garantere slutt på trakasseringen

Ifølge Lindberg samarbeider politiet med både lege, kommune, og psykiatritjenesten i Tromsø.

– Vi jobber hele tiden for at folk ikke skal bli plaget av slik atferd, sier politiførstebetjenten.

– Men vi kan ikke love at publikum aldri vil oppleve slike tilfeller igjen. Den garantien vil vi aldri kunne stille.

– Men vi ønsker at publikum fortsatt tar kontakt med oss. Sånne saker er viktige for oss. Det er kjedelig hvis publikum går rundt og er redde, sier førstebetjent Robin Lindberg ved Karasjok lensmannskontor.