Manlger bestandstall på niser

Det mangler bestandstall på niser i Norge, forteller forsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet. I sommer jobbes det med å telle niser langs norskekysten, deriblant i Møre og Romsdal. Resultatet skal hjelpe med å se om bestanden er bærekraftig i forhold til bifangsten av niser. Er den ikke det, vil det ha konsekvenser for fiskeeksporten vår, sier Bjørge.