Mangel på ferger

Mangel på ledige ferger i toppsesongen om sommeren, sinker trafikken på flere samband. Det går igjen ut over trafikkantene som må vente i timesvis i kø i Troms og Nordland, mener rederiet Torghatten Nord. Driftssjef Bendix Klykken mener problemet kan løses ved å forlenge anbudsbudsperiodene og kreve nybygg, slik at ferger som byttes ut kan være suppleringsferger i andre samband.