Hopp til innhold

Manahit ruđa jus ii leat rievssat

Bivdit geat orrot olggobeale Finnmárkku sáhttet manahit ruđaid, jus šaddá heajos rievssatjáhkki.

Finnmárkku opmodat(Fefo) vuovdigođii bivdogoarttaid smávvafuođđoelliid bivdui borgemánu vuosttáš beaivve, muhto eai lohkkagoađe rievssahiid ovdal viđat beaivve.

– Mii eat mávsse ruđa ruovttoluotta jus čájehuvvo ahte Finnmárkkus lea beare unnán rievssat.

Korte nyheter

 • Sámi dáiddačoakkáldaga geassečájáhus

  Sámi dáiddaguovddážis Kárášjogas rahppo lávvardaga miessemánu 28. beaivve Gollegiisá-čájáhus. Sámiid Vuorká-Dávvirat ávvuda 50 jagi dán jagi ja dan oktavuođas Dáiddaguovddáš, Sámiid Vuorká-Dávvirat ja Sámi dáiddamagasiidna lea čohkken dáiddačájáhusa mas leat mielde máŋgga buolvva sámi dáiddárat. Musea oastimiin lei jo álggu rájes 1972:s dáidda oassin ja Iver Jåks rohki seaidnečikŋa lea okta dáidagiin man musea galledeaddjit dalán deivet go vistái lávkejit. Ávvučájáhusas čájehuvvo maid Iver Joks dáidda, maid musea osttii 1972:is.
  Oktiibuot dán dáiddačájáhusas leat 52 dáiddára dáidagat. Kuráhtorin leaba Hilde Skancke Pedersen ja Kristoffer Dolmen. Soai leaba vuoruhan dáidagiid main boahtá ovdan máŋggabealátvuohta. Dáiddačájáhus lea oaidnin láhkai borgemánu 28. beaivái.

  Inga Nordsletta Pedersen (1932) Gollegiisa (skattekiste), 2002 Govvagođđin / Billedvev (Ullu/Ull) Foto: RDM/Samisk kunstmagasin
  Foto: RDM/Samisk kunstmagasin / RDM
 • Otne lea mearkabeaivi: Urbán

  Otne lea sámi mearkabeaivi ja dasa lea čadnon dálkediida. Jus Urbánis leat čoaskimat, de šaddá liegga geassi, ja jus lea liekkas, de šaddá čoaska geassi. Dadjet nai ahte dál leat jávrriin ja jogain alimus dulvvit. Mearkabeivviid vuođul einnostit dávjá makkár dálki, ilbmi ja jahkeáigodatdálkkit leat vuordimis.

  Gyda-130122-Batnfjorden003
  Foto: Tore Lyngvær / NRK
 • Vuosttas giellaguovddáš Suoma beale Sápmái

  Ohcejogas rahppui vuossárgga Giellagárdi-giellaguovddáš. Dát lea vuosttas sámi giellaguovddáš Suoma beale Sámis. -Dát lea illubeaivi ja maiddái dehálaš ja stuorra ášši Ohcejoga gildii, dadjá Deanu Leagis sámástit giellabargi Laura Arola, nu čállá YLE Sápmi.

  Deanuleagis Sámástit mánggagielat bargi
  Foto: Kirsti Länsman / YLE Sápmi