Hopp til innhold

Får massiv pengestøtte til bistandsarbeid

Mama Sara fikk mange hundretusener i pengestøtte fra direktoratet som tidligere har avslått å støtte den samiske bistandsorganisasjonen.

Gunhild Berit Sara Buljo sammen med masaier

Initiativtaker Gunhild Berit Sara Buljo i Mama Sara Education Foundation, sammen med maasaier.

Foto: Privat

Det er det norske bistandsdirektoratet NORAD som har bevilget støtten, på hele 400.000 kroner (ekstern lenke).

Pengene skal gå til bygging av skole for maasaibarn i Loliondo, i Tanzania.

– Vi er meget takknemlig at vi endelig kan reise til maasaiene med en gledelig melding, skriver styreleder i Mama Sara, Ragnhild Nystad.

Dette fremkommer av en pressemelding, og bistandsorganisasjonens egne nettsider (ekstern lenke).

Lettet og takknemlig

Mama Sara har tidligere søkt pengestøtte fra Norad. Da har det endt med blankt avslag.

Den gangen uttrykte stifter og initiativtaker, Gunhild Berit Sara Buljo, stor skuffelse.

Nå er man i Mama Sara-stiftelsen derimot svært glad.

– Dette innebærer at organisasjonen kan fortsette med oppføringen av skolen, og slipper denne omgang å sette i gang en større innsamlingsaksjon for å dekke alle utgiftene, men sørge for å dekke ti prosent av kostnadene, skriver Mama Sara-styreleder Ragnhild Nystad.

På vegne av organisasjonen skriver hun videre at de er meget takknemlige overfor Norad.

Skoledrift og språkbevaring fortsetter

Ragnhild Nystad

Styreleder i Mama Sara Education Foundation, Ragnhild Nystad, er meget fornøyd med Norad-støtten.

Foto: Piera Balto / NRK

Ifølge Mama Sara betyr pengestøtten fra Norad at maasai-barn nå har muligheter til å fortsette på skolen i sine hjemmeområder.

Maasaiene kan også få bedre muligheter både å bevare sin kultur og sitt lokale ma-språk, heter det fra Mama Sara.

Organisasjonen regner også med å kunne iverksette prosjekter for forebygging av kjønnslemlesting av kvinner, og motvirke HIV og aids.

– Maasaifolket lokalt vil fortsette å engasjere seg i det praktiske arbeidet og hjelpe til på dugnad med det de kan gjøre, heter det i pressemeldingen.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK