Hopp til innhold

– Dette er overgrep

Ole Henrik Magga mener "Den store reisen" er et grovt maktovergrep.

VIDEO: NRK-sjef svarer på kritikken

Ole Henrik Magga ser på "Den store reisen"

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga ser på 'Den store reisen'.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes det er veldig ubehagelig at de leker med mennesker på denne måten. Det viser at de ikke har respekt for menneskeverdet.

Professor og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga er sjokkert etter at han ble kjent med at NRK har betalt Waorani-stammen for å kle av seg.

BAKGRUNN: DEN STORE REISEN

– Grovere maktovergrep finnes ikke

Magga mener dette ikke er underholdning på samme nivå for alle parter. At utenforstående kommer og bestemmer hva slags bilder de ønsker og hva menneskene som skal filmes, kan gjøre.

– De blir fremstilt på feil måte i underholdningssammenheng. Grovere maktovergrep enn dette kan ikke media gjøre. Når det i tillegg viser seg at NRK har betalt denne indianerstammen for å kle seg nakne, så er alle grenser overskredet når det gjelder menneskeverd.

Magga mener at de som gjør overgrepene, er mer primitive enn de som blir forsøkt fremstilt som primitive.

LES OGSÅ: – NRK ødelegger sitt gode internasjonale rykte

– Et dristig prosjekt

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i NRK synes serien er et dristig prosjekt på mange måter.

Sigurd Sandvin

Sigurd Sandvin.

Foto: Øystein Sanne / NRK

– Måten det er gjort på og ansvarligheten som ligger til grunn for produksjonen, gjør at vi ikke synes dette er betenkelig. Dette med å betale for det å kle av seg, er en fordreining av virkeligheten. Her er det snakk om urfolksstammer som ønsker å synliggjøre sin kultur og bakgrunn. Disse deltar og samarbeider i denne produksjonen, sier Sandvin til NRK Sámi Radio.

Han synes det er rett og rimelig å gjøre opp for seg når stammen har vært vertskap for en norsk familie.

Informasjonssjefen synes det er nedverdigende overfor stammene som er med, å hevde at de nærmest ikke vet hva de har vært med på.

– Jeg synes det er en nedvurdering overfor disse gruppene å beskylde dem for ikke å vite hva de holder på med, og at de bare er ute etter penger. Dette er stolte og flotte urfolksgrupper som vil være med på et slikt program, sier han.

Sandvin understreker at "Den store reisen" ikke er en dokumentar, men en iscenesatt dokumentarisk framstilling.

– Da blir det gjort en del håndgrep for å gjøre dette til et underholdningsprogram. Vi tråkker ikke over noen grenser eller gjør ting som er uetisk, sier han.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg