Mager rein er lett bytte

Små og svake reinsdyr blir i hovedsak  tatt av rovdyr. Dette er et av funnene i en ny NINA-rapport om rovvilt og reindrift.
 

- Arbeidet bekrefter at tapet av rein til rovdyr i Finnmark i stor grad består av dyr som det er grunn til å tro ellers ville dødd av sult.

Det sier Torkild Tveraa, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Ifølge rapporten vil problemet fortsette om ikke reintallet går betydelig ned, og slaktevektene tilsvarende opp.