NRK Meny

Mašiinnat guollefilea buvttadeapmái

Norway Seafooda guollerusttegiin áigot váldit atnui mašiinnaid dan sadjái go olbmuid, guollefilea buvttadeamis. Boahtte jagi rájes sáhttá dat vuosttaš guollečuohppan mašiidna Finnmárkkus leat jođus. Dát mearkkaša ahte dalle leat unnit olbmot barggus, dadjá Norway Seafood buvttadandirektevrra Per Gunnar Hansen.