Lovlig med dobbelt statsborgerskap

En lovendring som gjør det mulig å både ha norsk og et annet statsborgerskap blir torsdag vedtatt av Stortinget. Bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer mot. Før loven kan tre i kraft, må Norge avvikle en annen lov og det kan ta opp til ett år.