Lokaler til Finnmarkskommisjonen

Tana kommune ønsker at Finnmarkskommisjonen skal få gode lokaler for sin virksomhet.

Indre-Finnmark tingrett
Foto: Pressebilde Tana kommune

Ordfører Frank Ingilæ ønsker å utvide lokalene til Indre Finnmark tingrett i Tana, som kan dekke kommisjonens behov.

Behov for større lokaler

Finnmarkskommisjonen har behov for større lokaler i Tana og trenger åtte kontorer og møterom, derfor ønsker ordfører Frank Ingilæ å bygge ut Indre Finnmark tingrett, hvor også den fremtidige Utmarksdomstolen kan legges.

Frank Ingilæ, ordfører i Tana

Ordfører Frank Ingilæ.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi kjenner til at man forventer at kommisjonen vil måtte arbeide i 10-15 år, og samlokaliseringen med tingretten var en av premissene for å legge Finnmarkskommisjonen til Tana, legger Ingilæ til.

LES OGSÅ: Finnmarkskommisjonen

Har skrevet om lokalene

Han viser til at kommunen allerede har brukt en del ressurser på planlegging av utvidelse av bygget til Indre Finnmark tingrett, hvor de ønsker at Finnmarkskommisjonen får lokaler.

For to uker siden skrev ordføreren til Domstoladministrasjonen i Trondheim, hvor Ingilæ forklarer at kommunen er opptatt av å bidra til at kommisjonen skal få gode og funksjonelle lokaler for sin virksomhet.

Derfor foreslår de møte mellom de innvolverte partene i denne saken, for å drøfte alternativene.

– Tror det er beste løsning

Tana kommune er klar over at lokaliseringen av Utmarksdomstolen ikke er fastsatt, men tror at avklaringen av dette skjer snart, derfor vil de være klare med lokaler om Tana blir valgt.

– Vi er fortsatt av den oppfatning at leie av lokaler i direkte tilknytning til Indre Finnmark tingrett, er den beste løsningen både praktisk og i et økonomisk perspektiv, skriver Ingilæ.