Lodek, Lodegak eller Lådik?

Formannskapet i Lødingen kommune bør ikke ta stilling til det samiske navnet på kommunesenteret. Det skal man overlate til Språkrådet og Sametinget å avgjøre. Det kommer frem i en orientering til neste ukes formannskapsmøte undertegnet kommunedirektøren. Det er to samiske navn man skal ta stilling til: Lodek eller Lodegak. Det samiske stedsnavnutvalget til Várdobaiki har i sin høringsuttalelse støttet seg til Lov om stadnavn som sier at det eldste navnet skal brukes. Og det er Lodegak, mener leder i stedsnavnutvalget Gudmund Johnsen. Et mindretall i utvalget mener at det lulesamiske Lådik skal brukes. Stedsnavnutvalget foreslår også at kommunens samiske navn blir Lodegiid suohkan.

Lødingen i Nordland
Foto: Mona Gingstad / NRK