Lite hets i trønderske aviser

En studie av Trønder-Avisa og avisens forgjengere avdekker lite negativ omtale av samer og samisk kultur gjennom de siste 100 år. Forsker Asbjørn Kolberg har ikke funnet tegn til rasebiologisk tankegods i avistekstene, selv om slike holdninger var vanlig mellom 1850-1940, skriver forskning.no

Trønder-Avisa
Foto: Ellinor Hansen / NRK