Leter etter gullinvestorer

Det svenske gruveselskapet Arctic Gold håper på nye investorer til gruvedrifta i Kautokeino. Onsdag møter de 20 potensielle selskaper.

Borer i Biedjovággi

STORDRIFT: Funnene etter leteboringer i sommer har gitt gode resultater. Nå letes det etter investorer for å sette i gang gruvedrift.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson møter selskapene på Corporate Finance Råvarudag 2011 i morgen i Stockholm.

– Vi håper å vekke interesse i miljøet og at interesserte følger oss videre, sier Claesson.

400 millioner

Arctic Gold har nylig publisert gode resultater fra årets boring på Finnmarksvidda, og håper på å kunne starte opp med gruvedrift i Biedjovággi i Kautokeino om noen år.

Om det skal bli en realitet er det snakk om at selskapet må investere for 400 millioner svenske kroner på prosjektet i Kautokeino.

Gode funn

Det var i utgangspunktet forventet at selskapet skulle finne malm, og resultatene fra 225 prøver fra seks forskjellige borehull i ulike deler av Biedjovággi-feltet ga til sammen gode resultater.

Direktør Claesson forteller at nivået i gull- og kobberforekomster er økonomisk bærekraftig. Et gjennomsnitt av 1-2 gram gull per tonn er nok.

– Vi trenger friske midler til å bygge opp produksjonslokaler og bygge ut vei- og strømnettet, forteller Claesson.

Det høyeste gullinnholdet selskapet fant var 3,29 gram per tonn i en drillkjerne som var 1,7 meter lang.

Claesson forklarer at gruvedrift i Biedjovággi kan oppstå i både dagbrudd og i underjordiske brudd.

I gamle felt fra den tidligere gruvedriften er det mest sannsynlig med underjordisk gruvedrift, og i de nyoppdagede feltene ligger malmen på bakken.