Hopp til innhold

Magga utgir Sørsamisk grammatikk

Ekteparet Ole Henrik Magga og Lajla Mattsson-Magga utgir lærebok om sørsamisk grammatikk.

Ole Henrik Magga og Lajla Mattson Magga lanserte boken sør-samisk grammatikk.

Magga lanserte boken sørsamisk grammatikk. Reporter Liv Inger Somby, Foto/red. Roger Manndal.

Det er bare mellom 500 og 1000 mennesker som snakker sørsamisk.

Ekteparet Magga er to av dem.

Begge er veldig språkinteresserte, og har engasjert seg for å bevare de utrydningstruede samiske språkene, spesielt det sørsamiske språket.

– Lær å snakke språket først

Nå håper de at språkinteressen skal øke etter at boken nå er utgitt, men deres råd er å først lære seg å snakke samisk, for boken er bare en veiviser.

– Man kan ikke lære seg sørsamisk bare ved å lese og pugge grammatikk. Selv om boken er god for å lære det grunnleggende med språket og hvordan enkelte ord skal uttales, er det viktigst å lære seg å snakke språket først, sier Lajla Mattsson-Magga til NRK Sápmi.

Denne grammatikkboka er skrevet som et praktisk hjelpemiddel for en bredere brukerkrets, studenter og voksne som vil lære sørsamisk.

Kilde til utvidelse av ordforrådet

Hovedforfatteren Ole Henrik Magga har stått for den teoretiske rammen for beskrivelsen og utformingen av grammatikkboka.

Lajla Mattsson-Magga har som medforfatter stått for innsamling og tilrettelegging av eksempelmateriale, som hun selv har transkribert en stor del av.

Hun har også samlet inn nytt materiale om ordavledning. Et eksempel er ordet guelie "fisk" som kan ha formene gueliem, guleste og gualan alt etter hvordan man bruker det i setningsoppbyggingen. Om man legger en avledningsendelse som -tje til ordet guelie, får vi gualetje som betyr en liten fisk.

– Avledningsmuligheter utgjør en kilde til stadig fornyelse av ordforrådet, forteller Mattsson-Magga.

Felles prosjekt

Ole Henrik Magga og Lajla Mattsson-Magga har jobbet med grammatikkboka i flere år. Det har vært et felles prosjekt.

– Det har vært fint å jobbe sammen med min kone. Hun har samlet materialet og systematisert det, slik at det skal bli lettere for brukere å forstå oppbyggingen av sørsamisk språk, forteller Ole Henrik.

Dette prosjektet har vært tidkrevende. De har jobbet iherdig for å få boka ferdig før jul.

– Det har vært lange arbeidsdager, men vi har hatt veldig mange gode diskusjoner om grammatikk og hvordan vi skal skape et oppslagsverk, som er interessant og viktig, sa Magga under onsdagens boklanseringen på Diehtosiida i Kautokeino.

Historisk lansering

Det var et historisk øyeblikk da boka ble lansert. Det var første gang samer selv har skrevet en sørsamisk grammatikkbok. Knut Bergsland ga i 1982 ut boka Sydsamisk grammatikk, men den er for lengst utsolgt.

Boken som Ole Henrik Magga og Lajla Mattsson-Magga har skrevet er utgitt av Davvi Girji.

Korte nyheter

 • Elle Sofe Sara ja Joar Nango vuittiiga Kritihkarbálkkašumi

  Odne almmuhii Kritihkkársearvi ahte Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche dat vuitet Kritihkar-bálkkášumi. Dan sii ožžot «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájálmasa ovddas. Čájálmassii lea earret eará maid sámi komponista Anders Rimpi bidjan jienaid ja musihka.

  Dánsakrihtikkárbálkkašupmi lea okta Norgga kritihkkáriid searvvi bálkkašumiin.

  Diibmá vuittii Elle Sofe Sara seamma bálkkašumi «Vástádus eana» čájálmasa ovddas.

  Koreograf Elle Sofe Sara og Arkitekt Joar Nango.
  Foto: Kristine Jakobsen / Carte Blanche
 • Dansekritikerpris til forestilling om fornorskningspolitikken

  I dag ble det klart at koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche får Dansekritikerprisen 2023. De vinner prisen for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

  Den samiske komponisten Anders Rimpi har stått for forestillingas elektroniske komposisjoner.

  Forestillinga ble stemt frem som årets vinner blant norske dansekritikere.

  Utgangspunktet for stykket er forholdet mellom det norske og det samiske, et forhold som av mange oppleves både komplisert og betent.

  Arbeidet med forestillinga skjedde parallelt med innspurten av rapportarbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen – en rapport som nå foreligger.

  I juryens begrunnelse for årets Dansekritikerpris står det (ekstern lenke).

  «Kunst kan formidle temaer på en mer umiddelbar, engasjerende og nyansert måte enn politisk debatt, og det er årets vinner av Kritikerprisen for dans et lysende eksempel på. Om forestillinga er det blitt sagt at den er menneskelig og nestekjærlig, at den «tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte» og at den er ei «fascinerende, fargesterk forestilling om forsoning»

  Dette er andre år på rad Elle Sofe Sara vinner prisen. I fjor mottok hun pris for forestillingen Vástádus Eana.

  Nestleder i styret for Carte Blanche, Suzanne Bjørneboe og forestillingens komponist, Anders Rimpi, tok imot prisen på vegne av alle som står bak forestillingen.

  Suzanne Bjørneboe og Anders Rimpi mottar Dansekritikerprisen 2023
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Vuolidit leahttorájid davvin

  Stáhta geaidnodoaimmahat lea vuolidan leahttorájá logi šalddis Davvi-Norggas. Ođđa leahttorádji lea 50 kilomehter diimmus. Nu dieđihit sii preassadieđáhusas. – Ii leat sáhka šalddiid guoddinnávccas, muhto lea duođaštuvvon ahte áiddit eai leat nu buorit go galggaše leat, ja danne fertet vuolidit leahttoráji. Nu cealká konstituerejuvvon ossodatjođiheaddji Thea Eriksen.

  Leahttorádji lea vuoliduvvon dáin šalddiin:

  * Silisávži, Áltá.

  * Láhtetjohka, Áltá.

  * Iŋggašjohka, Porsáŋgu.

  * Rievdnavákkijohka, Romsa.

  * Innerelva, Gáivuotna.

  * Søvik Midtre, Hárstták.

  * Skáiden, Omasvuotna,

  * Ivgobahta, Omasvuotna.

  * Storelv, Lodegat.

  * Kulvert, Sørfold.

  Kalvebakken bru på innfartsvegen til Tromsø er en av de ti bruene som har fått nedsatt fartsgrense. Rekkverket skal renoveres.
  Foto: Statens vegvesen