Magga utgir Sørsamisk grammatikk

Ekteparet Ole Henrik Magga og Lajla Mattsson-Magga utgir lærebok om sørsamisk grammatikk.

Ole Henrik Magga og Lajla Mattson Magga lanserte boken sør-samisk grammatikk.

Magga lanserte boken sørsamisk grammatikk. Reporter Liv Inger Somby, Foto/red. Roger Manndal.

Det er bare mellom 500 og 1000 mennesker som snakker sørsamisk.

Ekteparet Magga er to av dem.

Begge er veldig språkinteresserte, og har engasjert seg for å bevare de utrydningstruede samiske språkene, spesielt det sørsamiske språket.

– Lær å snakke språket først

Nå håper de at språkinteressen skal øke etter at boken nå er utgitt, men deres råd er å først lære seg å snakke samisk, for boken er bare en veiviser.

– Man kan ikke lære seg sørsamisk bare ved å lese og pugge grammatikk. Selv om boken er god for å lære det grunnleggende med språket og hvordan enkelte ord skal uttales, er det viktigst å lære seg å snakke språket først, sier Lajla Mattsson-Magga til NRK Sápmi.

Denne grammatikkboka er skrevet som et praktisk hjelpemiddel for en bredere brukerkrets, studenter og voksne som vil lære sørsamisk.

Kilde til utvidelse av ordforrådet

Hovedforfatteren Ole Henrik Magga har stått for den teoretiske rammen for beskrivelsen og utformingen av grammatikkboka.

Lajla Mattsson-Magga har som medforfatter stått for innsamling og tilrettelegging av eksempelmateriale, som hun selv har transkribert en stor del av.

Hun har også samlet inn nytt materiale om ordavledning. Et eksempel er ordet guelie "fisk" som kan ha formene gueliem, guleste og gualan alt etter hvordan man bruker det i setningsoppbyggingen. Om man legger en avledningsendelse som -tje til ordet guelie, får vi gualetje som betyr en liten fisk.

– Avledningsmuligheter utgjør en kilde til stadig fornyelse av ordforrådet, forteller Mattsson-Magga.

Felles prosjekt

Ole Henrik Magga og Lajla Mattsson-Magga har jobbet med grammatikkboka i flere år. Det har vært et felles prosjekt.

– Det har vært fint å jobbe sammen med min kone. Hun har samlet materialet og systematisert det, slik at det skal bli lettere for brukere å forstå oppbyggingen av sørsamisk språk, forteller Ole Henrik.

Dette prosjektet har vært tidkrevende. De har jobbet iherdig for å få boka ferdig før jul.

– Det har vært lange arbeidsdager, men vi har hatt veldig mange gode diskusjoner om grammatikk og hvordan vi skal skape et oppslagsverk, som er interessant og viktig, sa Magga under onsdagens boklanseringen på Diehtosiida i Kautokeino.

Historisk lansering

Det var et historisk øyeblikk da boka ble lansert. Det var første gang samer selv har skrevet en sørsamisk grammatikkbok. Knut Bergsland ga i 1982 ut boka Sydsamisk grammatikk, men den er for lengst utsolgt.

Boken som Ole Henrik Magga og Lajla Mattsson-Magga har skrevet er utgitt av Davvi Girji.