Landbruk uten regulering

Store deler av nordnorsk landbruk vil bli uten regulering dersom forslaget til ny konsesjonslov går igjennom på Stortinget. Det sier leder Birger Bull i Troms bonde og småbrukerlag. Regjeringa foreslår at eiendommer som er mindre enn 35 dekar ikke skal behøve konsesjonsbehandling. – Det kan føre til at de selges som fritidseiendommer, og går ut av drift, sier Bull.