Frykter vannskutere skal spre laksedreperen

I helgen kjørte en ekspedisjon med vannskutere 300 kilometer oppigjennom et av Europas viktigste villaksvassdrag. Laksefisker bekymret for spredning av fryktet parasitt.

STORFOSSEN I TANA: Storfossen i Tana er ikke bare kjent for at verdens største atlanterhavslaks er tatt her, men også for å være nærmest umulig å kjøre opp med elvebåt. Foto: John Stian Moeng.

Den ivrige laksefiskeren Per Anders Eira fra Karasjok er både positiv og negativ til vannskuterkjøring i elv.

– Folk må jo få lov til å bruke vannskuter om de har lyst. Det er sikkert artig å kjøre rundt med disse, sier Eira.

Per Anders Eira med storlaks i hendene mens han huker i elven

BÅDE FOR OG IMOT: Laksefisker Per Anders Eira mener at det skal være plass til andre enn laksefiskere i elva, likevel frykter han at disse kan føre med seg farlige sykdommer.

Foto: Privat

Etter at vannscooterforskriften ble opphevet i fjor så førte det til at vannskutere kan brukes i blant annet elv.

Gyro er kjent for å ta livet av hele laksestammer

Det som bekymrer Eira er smitte fra andre land. For å frakte vannskutere er lett i forhold til å frakte en båt med motor.

– Turister som reiser rundt i Europa kan ha slike maskiner med seg. De er jo lett å hive i elva og transportere med seg. De kan jo ta med seg parasitter fra andre vassdrag til norske vassdrag.

Eira er særlig bekymret for laksedreperparasitten Gyrodactylus Salaris (forkortes ofte til Gyro, journ.anm.). Den har ført til at bestanden av atlanterhavslaks er ødelagt i flere norske laksevassdrag.

– Den smitter jo via båter og fiskeutstyr og kan være en stor trussel for blant annet Tanavassdraget.

Tanavassdraget regnes å være blant verdens viktigste elver for atlantisk villaks. En annen laksefisker, og journalist i Aftenposten Jan Gunnar Furuly uttalte til iFinnmark, som først omtalte saken, at slik kjøring bør forbys i Tanavassdraget.

Kjørte i vassdragets vanskeligste strøm

Åtte vannskutere kjørte oppover Deatnu/Tanaelva fra sjøen og videre oppover Kárášjohka helt fram til brua i bygda. En tur på 300 kilometer.

– Vi planla denne turen allerede forrige sommer, forteller en av kjørerne Uula-Petteri Somby.

Uula-Petteri Somby sitter på vannscooter inne i varebil

VANNSCOOTER-ENTUSIAST: Uula-Petteri Somby mener vannskuter er et godt alternativ for å kunne bevege seg i elven når man skal ut på fisketur.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

De kjørte også opp Storfossen som regnes som det farligste stryket i hele vassdraget. Kun de aller modigste og flinkeste båtkjørerne kjører der.

På filmen ser det ganske dramatisk ut. Somby hopper igjennom og bølgene slår over han.

– Jeg hadde bestemt meg på forhånd. Å kjøre gjennom de verste bølgene i Storfossen, sier Somby.

Var det for å kjekke deg?

– Nei, det var det ikke. Jeg ville se om det var mulig å gjøre det. Og jeg har jo prøvd meg på store bølger i elv før, svarer vannskuter-kjøreren.

Han legger til at han aldri hadde kjørt opp der med elvebåt, men at det er mye lettere med vannskuter.

– Dette var ikke for å leke. Det var en ekspedisjon, sier John Stian Moeng, som kjørte følgebilen og filmet begivenheten.

Svein Atle Somby

ORDFØRER: Svein Atle Somby (Ap) er ordfører i Karasjok. Han er ikke imot vannskuterkjøring, men mener man må utarbeide regler for kjøringen.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Moeng mener at fiskerne bør tåle at de har kjørt rett opp elva.

Ordfører vil se på saken

Den nye forskriften sier allikevel at kommunene selv kan regulere bruken av vannskuter.

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby sier at det er noe som må tas opp til vurdering i kommunestyret.

– Jeg forstår at det skal være gøy å bo her oppe også, men vi må jo se på konsekvensene av slik kjøring, sier Svein Atle Somby.