Lagmannsrett forkastet anke

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken til en reineier i reinbeitedistrikt 16 A som fikk avslag på produksjonstilskudd i reindrift.

Advokat Geir Haugen og reineier John Anders Sara
Foto: Marja Saijets / NRK

Reineieren og reindriftas øverte myndighet, Staten ved landbruksdepartementet, møttes i tingretten i desember i fjor.

Slipper saksomkostninger

Tingretten støttet reindriftsmyndighetene i at reineieren hadde over 600 rein da produksjonstilskuddet ble søkt, og dette gjør at reineieren ikke hadde rett til slik pengestøtte. Tingretten dømte også reineieren til å betale saksomkostninger på ca. 35.000 kroner.

Etter det anket reineieren saken til lagmannsretten fordi han mener at det faktiske reintallet lå under 600 dyr, da han hadde solgt dyr før produkssjonstilskuddet ble søkt. Dette salget ble ikke godkjent av reindriftssjefen.

Ankesaken var i Hålogaland lagmannsrett i midten av august.

Lagmannsretten tok hensyn til at salget ikke ble godkjent av reindriftssjefen, og støttet dermed Staten i det at reineierens reintall var over 600 dyr. Men reineieren slipper å betale saksomkostningene han var dømt til å betale.

– Rart

Dette mener advokaten hans, Geir Haugen, er rart og han vurderer å anke saken.

– Jeg har aldri før opplevd i de tretti årene jeg har holdt på, at man blir fratatt for saksomkostningsansvar for tingretten, hvis man taper en sak i lagmannsretten og også har tapt i tingretten. Så det er helt tydelig at lagmannsretten har hatt stor sympati for min klients sak.

– De har også lagt til grunn at det var av stor betydning for min klient å få klarlagt rettstilstanden, og den mener lagmannsretten har vært noe uklar, sier Haugen.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune