NRK Meny
Normal

Kunst, ikke bare bruktbil

Arkitektkollektiv tar i bruk en bruktbil av eldre modell som del av installasjon.

Arkitektkollektivet under en pause i arbeidet

Arkitektkollektivet under en pause i arbeidet.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK


Joar Nango (32) arbeider med ulike samarbeidsprosjekter, som oppstår i møtet mellom kunst, design og arkitektur.

Nå har han har holdt til i Karasjok i en og en halv uke med kameratene i Arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet Fortetting av Byen (FFB) som foruten Nango selv består av Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff.

På Samisk kunstnersenter skal han vise noen arbeider, som handler om designtradisjoner i nord med vekt på det å tenke ressursøkonomisk og særlig den kreativiteten som ligger bak denne holdningen som av kunstnerarkitekten selv betegnes som spesiell. Joar Nango utdyper;

– At man tenker og ser på naturmaterialer som noe som hører til en slags syklus og tenke at selv om det kanskje er ødelagt så kan man reparere det, at man på en måte ikke faller inn i en slag konsumertankegang da, hvor man blir passivisert og går og forventer at det nye og butikkskapte, det masseproduserte, er det beste alternativet. Det er det denne utstillingen handler om.

(saken fortsetter under bildet)

Arkitektkollektivet FFB

Arkitektkollektivet FFB.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Todelt utstilling


Utstillingen "Meahccetrošša/Matatu" består av to deler, hvor det ved Samisk Kunstnersenter skal vises bilder til temaet designtradisjoner i nord, bildene er fra samiske områder og i tillegg noen bilder fra Grønland hvor bilder av noen større hundehusstrukturer er sentrale.
Utover disse vises også en fotoserie fra nordspissen av Newfoundland, hvorav motiv i hovedsak består av noen åkerbruk som ligger langs veien, såkallte "Roadside Gardens", som etter Joar Nangos mener er et eksempel på ressursøkonomisk tankegang.

I del to av utstillingen er det gamle Shellbygget i sentrum av Karasjok tatt i bruk og skal fremstå som en selvlagd taxistasjon. Under åpningen skal en fellesinnkjøpt Toyota av eldre modell taes i bruk som skyssmiddel for besøkende mellom "skysstasjonen" i Karasjok sentrum, utstillingslokalet og Karigasniemi, som et slags rullende event.

Ressursøkonomisk tankegang


FFB har vært i kontakt med afrikanske bilhandlere som skaffer kasserte bruktbiler i Europa og sender disse med containerlast til Afrika hvor de blir benyttet som pirattaxibusser. Tanken er å ta med bilen i flere prosjekter slik at det oppstår en forbindelse mellom bruken av bilen i Karasjok og dens etterliv i Afrika.

Den arkitektutdannede billedkunstneren forteller at det er inspirerende å komme til samiske trakter og se på den samiske kulturen og tradisjonen som en inspirasjonskilde for å nå inn til holdninger til ressurser, holdninger til omgivelsene og material, noe som etter kunstnerens syn er veldig viktig å ha i tankene i en bærekraftig, fremtidig diskusjon omkring arkitektur, design og bygningsmiljø.

-
Utstillingen varer fra 08.04.2011 og vises til 27.04.2011

At man tenker og ser på naturmaterialer som noe som hører til en slags syklus og tenke at selv om det kanskje er ødelagt så kan man reparere det, at man på en måte ikke faller inn i en slag konsumertankegang da, hvor man blir passivisert og går og forventer at det nye og butikkskapte, det masseproduserte, er det beste alternativet. Det er det denne utstillingen handler om.

Joar Nango