Hopp til innhold

Kunst som gir tårer i øynene

Stemmen til kunstskolerektor Eva Aira brister, og tårene kommer fram, mens hun tar inn Aage Gaups kunstutstilling. – Her ser man hvilken stor kunstner han er.

Fredag åpnet Aage Gaups utstilling på Sámi Dáiddaguovddáš i Karasjok.

Siden 1962 har ikke en så stor del av Aage Gaups kunst vært samlet på et sted.


Før utstillingen fikk Karasjok kunstskoles rektor Eva Aira ta en tjuvtitt.

– Jeg blir så glad, men samtidig fikk jeg tårer i øynene da jeg kom inn i rommet. Det er virkelig stort, sier Aira.


Aage Gaup var selv svært spent før åpningen, som du ser i videoen under:

Kunstskolerektor Eva Aira får tårer i øynene i det hun entrer rommet med kunsten til Aage Gaup.

Korte nyheter

 • Samiske rettigheters «far» følger Karasjok-saken

  Den største stjerna i Høyesterett i dag da Karasjok-saken startet var professor i rettsvitenskap Carsten Smith (91).

  Mange regner ham som samiske rettigheters «far», og han var høyesterettsjustitiarius i årene 1991-2002.

  Smith arbeidet med å styrke samiske rettigheter i 30 år. Han ledet blant annet Samerettsutvalget i årene 1980-85. I kjølvannet av dette arbeidet ble Sametinget etablert.

  Carsten Smith fikk en god plass å sitte i Høyesterett da behandlingen av Karasjok-saken startet i dag. Alle ønsket å hilse på ham, både samer og andre i salen.

  Loga sámegillii

  Carsten Smith følger Karasjok-saken i Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Sámi vuoigatvuođaid «áhčči» čuovvu Kárášjoht-ášši

  Stuorámus násti Alimusrievttis odne go Kárášjoht-ášši álggii lei riektedieđáprofeassor Carsten Smith (91). Ollugat atnet su sámi vuoigatvuođaid «áhččin», ja son lei alimusrievttijustitiarius jagiin 1991–2002.

  Smith barggai 30 jagi sámi vuoigatvuođaid nannemiin. Son earret eará jođihii Sámi vuoigatvuođalávdegotti jagiin 1980–1985. Dán barggu olis ásahuvvui Sámediggi.

  Carsten Smith lei ožžon buori saji Alimusrievttis go Kárášjoht-ášši odne álggii. Buohkat háliidedje su dearvvahit, sihke sápmelaččat ja earát.

  Les på norsk

  Carsten Smith følger Karasjok-saken i Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Niilas lea evttohuvvon Spellemann-bálkkašupmái

  Niilas maahtah Spellemann åadtjodh. Niilas er nominert til Spellemannprisen.

  Cuoŋománu 4. beaivvi geigejuvvojit dán jagi Spellemann-bálkkašumit, ja okta gii sáhttá vuoitit lea sámi artista Niilas. Son lea evttohuvvon elektronika bálkkašupmái lávlagiin «River Of Noise».

  Maŋŋebárgga čielggai ahte Spellemann bálkkašupmi ii šat oidno tv-sáddagis, nu go lea dahkan 1972 rájes.

  Niilas Riddu Riđđus
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK