Hopp til innhold

Kulturhistoriker: – Samer ble fratatt religionsfriheten i kristendommens navn

– Den kristne kultur har bidratt til å slette den samiske religion, og det er godt kjent hvordan samer ble frarøvet religiøse trommer og forsøkt tvangskristnet, skriver historikeren. – Hun glemmer jo helt læstadianismen, svarer samisk kirkerådsleder.

Samisk runebomme

BLE BRENT: Slike samiske runebommer, her i gjenskapt og nyere versjon, ble en gang i tiden gjenstand for beslaglegging og brenning av kristne misjonærer.

Foto: Erling Kjærnes / Scanpix

Sæbjørg Walaker Nordeide

LØFTER FREM KRISTENDOMMENS SKYGGESIDER: Sæbjørg Walaker Nordeide er instituttleder ved Avdeling for kulturhistorie ved Universitetet i Bergen.

Foto: Ole André Rekkedal / NRK

– I store trekk har den samiske befolkningen vært holdt utenfor når religionsskiftet i Norge har vært diskutert, for også de har vært behandlet som «fremmed» i sitt eget land.

– Den kristne kultur har bidratt til å slette vår norrøne og samiske religion.

Dette skriver kulturhistoriker, Sæbjørg Walaker Nordeide, i et innlegg i Klassekampens papirutgave.

Nordeides kommentarer er deler av et lengre innlegg, som er et svar til professor Janne Haaland Matlarys artikkel, publisert så langt tilbake som februar 2013 på Minervanett.no.

Age Solbakk

PRAKTISERER GAMMEL TRO: Her ved bredden av Varangerfjorden, demonstrerer historiker, Aage Solbakk, hvordan den urgamle opprinnelige samiske troen ble utøvet. I hånden holder han en såkalt goavddis (runebomme). Bildet er tatt i en annen anledning.

Foto: Berit Nystad / NRK Sápmi

– Samer fratatt religionsfriheten

Janne H. Matlary

FIKK SVAR ETTER TO ÅR: Janne Haaland Matlary (f. 1957) er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og fast skribent i Minerva.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Det er godt kjent hvordan samer ble frarøvet religiøse trommer og forsøkt tvangskristnet.

– Så sent som i 1723 ble åtte rituelle trommer konfiskert i Snåsa, i forsøk på å kristne samene og få dem bort fra samisk religion, skriver kulturhistoriker, Sæbjørg Walaker Nordeide.

– Samer ble fratatt religionsfriheten nettopp i kristendommens navn.

– Kristnet med tvang

– Skriftlige kilder viser at hjemlige trosforestillinger ble forbudt, både for den norske og samiske befolkning, og den kontante avslutningen av ikke-kristen kult med mer, i de arkeologiske kildene, støtter opp om at kristningen var styrt ovenfra.

– Det er grunn til å tro at kristendommens etablering på de fleste steder foregikk ved tvang, heller enn frivillig, skriver Nordeide.

– Har hun ikke hørt om Læstadius?

Leder i Samisk kirkeråd Anne Dalheim

ETTERLYSER LÆSTADIANISMENS FORTJENESTE: leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim.

Foto: www.kirken.no / Kirken

– Sæbjørg Walaker Nordeide har rett i at samer og nordmenn ble kristnet med hard hånd på 1700-tallet.

– Da var både samer og nordmenn under det samme presset. Det er jeg enig i. Det var jo slik kirken gikk frem på den tiden. De brente runebommer.

Dette sier leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim, til NRK.

– Men hun nevner jo ikke læstadianismens inntreden blant samer senere – på 1800-tallet.

Samer er ikke tvangskristnet gjennom læstadianismen. Dette var en vekkelse fra samisk hold, som oppstod blant samer.

Dalheim er etter eget sigende en moderne læstadianer, tilhørende «Lyngen-retningen» (se faktaboks).

Anders Poulsen

BESLAGLAGT RUNEBOMME: Dette er noaiden, Anders Poulsens, runebomme, som ble beslaglagt i 1691 i Nesseby i Øst-Finnmark. I rettssaken ble han beskyldt for å bruke trommen til djevelfremkalling. Trommen oppbevares i dag på De Samiske Samlinger i Karasjok, ifølge nettstedet Sáivu.com.

Foto: Majia Holm Balto / NRK

– Læstadianismen ikke verdsatt

– Men hvis samene allerede var tvangskristnet før læstadianismens inntog, er det da riktig å gi denne bevegelsen «æren»?

– Ja, det er mitt syn. Slik som jeg kjenner historien så beit ikke samene på tvangskristningen. Det var først med den senere læstadianismen at samene først ble kristne, sier Dalheim.

– I den norske samfunnsdebatten så er ikke læstadianismen så verdsatt som den burde blitt. Vi blir nok sett på som en sekt, dessverre. Men det samiske folket er ikke en sekt.

– Men det er fint at NRK tar opp denne debatten. Det er en viktig debatt. Så takk til dere for det, sier Dalheim avslutningsvis.

 • Se TV-dokumentar fra 1982 om læstadianismen:
Den læstadianske vekkelse på Nordkalotten

Korte nyheter

 • Ruošša aviisa doaimmaheaddji čilge manin son almmuhii «fake news»

  Muhtin Ruošša mediat leat almmuhan artihkkaliid gos atnet Silje Karine Muotka gáldun. Hástalus lea ahte sámediggepresideanta ii leat goassige háleštan dáid mediain.

  Muotka oaivvilda iežas atnon propagándii ruošša bealde.

  – Lea hui unohas. Doaivvun ahte ruoššabeale sámit eai jáhke dasa mii čállo.

  Aviisa «Indigenous Russia» maid almmuhii artihkkala gos Muotka sitáhtat leat atnon, muhto doaimmaheaddji Dimtry Berezhkov lohká dan leat dahkan čájehan dihtii makkár giellásiid Ruošša mediat čállet.

  – Muotka lea vásihan behtolaš mediaid ja profešuneala propagandistaid. Sii dahket muitalusaid mat čájehit oarjemáilmmi heajos láhkai, muitala Berezhkov.

 • Nuvttá psykologaš veahkkeápplikašuvnna "Psykolog i lomma" badjeolbmuide

  – Sisabahkkemat, boraspiret, mo boazodoallu hálddašuvvo Norggas earret eará váivvidit boazodoalliid, maiddái guohtunroasut lasihit psyhkalaš hástalusaid boazodoalus, lohká boazodoalu HMS ráđđeaddi Anna Kristine Sokki Bongo.

  Golmma jagi prošeavttas "dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta boazodoalus" bođii ovdan, ahte lea dárbu psyhkalaš veahkkenevvui.

  Boazodoalu HMS ráhkadii ápplikašuvnna ovttas overvinne-fitnodagain.

  Gula jearahallama Anna Kristine Sokki Bonguin ápplikašuvnna birra otná veaigesáddagis.

 • Nuorra artisttat ožžot lávllačállinveahki

  Mannan vahkkoloahpa lágiduvvui lávllačállindeaivvadeapmi Oslos, gos nuorra sámi artisttat barge ovttas hárjánan buvttadeddjiiguin.

  Sii ráhkadit lávlagiid mat soitet gilvalit boahtte jagi Sámi Grand Prix gilvvus. Dán vahku, juovlamánu 1. beaivvi lea áigemearri dieđihit iežas luđiid ja lávlagiid dohko.

  Lágideaddji lea Ella Marie Hætta Isaksen, guhte ieš lea hárjánan lávllačálli. Son lea dán deaivvadeami lágidan ovttas JM Norway:ain ja Sámi musihkkafestiválain.

  Loga ášši dárogillii.