Hopp til innhold

«Kofteliknende» klær i Final Fantasy: – Måtte le da jeg så det

Disse plaggene i et dataspill vekker engasjement. Noen mener det er feil av «Final Fantasy XIV» å selge de digitale plaggene, mens andre mener det ikke har noe med samer å gjøre.

Det har tatt av i sosiale medier etter at Samerådet oppdaget spillgiganten Square Enix sitt plagg.

Noen mener den er inspirert av samisk kultur og den samiske kofta.

Plagget heter «Far Northern Attire», og selges for rundt 180 kroner.

Spillere kan bruke plagget på figurer i rollespillserien «Final Fantasy XIV», med flere enn 40 millioner registrerte spillere verden over.

Det digitale plagget vært til salg i to måneder.

Allerede i desember tok sameaktivisten Petra Laiti til orde og sa til NRK at storsamfunnet tar for seg og tjener penger på mindre kulturer.

Petra Laiti har retwitret en tweet fra Final Fantasy.
Hun skriver: Ennå en dag, ennå en multimilliardserie som approprierer kulturer ved fetisjisering og marginalisering av grupper som fantasyfigurer.
Foto: Petra Laiti/Final Fantasy XIV / Twitter

Nå krever Samerådet at plagget blir fjernet umiddelbart.

Far Northern Attire
Anne Marja Hætta og Ronald Pulk

Synes du det er greit at studioet selger dette plagget?

– Kult

Elevene på e-sportslinja på Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino syns derimot at det er kult når et så stort spill lar seg inspirere av samisk kultur.

De vil ikke ha plagget fjernet fra spillet.

Esportlinja ved videregående skole i Kautokeino.

– Jeg synes det var rart, jeg måtte bare le.

– En kan ikke si at det er en kofte, det ligner ikke noen kofter. Det ligner mer på en bunad, sier Jon Matias.

Esportlinja ved videregående skole i Kautokeino.

– Jeg synes de burde lagt mer innsats i det, og virkelig vise hvordan koftene er. Det er jo ikke en kofte. Men det er gøy at de prøver, sier Ellen Anette.

– Jeg synes jo det er kult fordi det er et såpass stort spill, med spillere over hele verden. Det at samisk kultur skal synes i et så stort spill er kult.

Lærer for elevene ved e-sportslinja, Jørn Inge Eira tror det kan ha stor betydning for samisk ungdom å se sin kultur i store spill som «Final Fantasy».

– Det viser en utvikling, og samene er synligere verden over. Jeg tror det er veldig gøy for våre unge å se at verden interesserer seg for vår kultur, sier læreren.

Jørn Inge Eira

Lærer ved e-sportslinja på Kautokeino videregående skole.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Men Eira stusser også over fremgangsmåten til spillselskapet.

– De har mange lover å følge. Det er veldig rart om de ikke har gjort bakgrunnsundersøkelser, hvis det er slik at de har brukt kofta som inspirasjon. Dialog og samarbeid er alfa og omega, fremfor å be om tilgivelse i etterkant, mener Eira.

Les også: Første store samiske spillsatsing

220422-Skabma-levendebilde-wk
220422-Skabma-levendebilde-wk

Samerådet: – Fjern det

I FNs erklæring om urfolks rettigheter har samene rett til å bevare, ha kontroll med, verne og utvikle sin kulturarv.

Det er blant annet den erklæringa Samerådet henviser til i en pressemelding, der de krever plagget fjernet.

Aslak Holmberg, president i Samerådet, forklarer til NRK at det er mange trekk ved plagget «Far Northern Attire» som minner om kofta.

Áslat Holmberg

Samerådets president er klar i sin tale.

Foto: Ville Fofonoff / Yle

Blant annet mener han at selve navnet på plagget indikerer at det er fra langt nord, slik samene også er.

– De har tatt noe som tilhører samene. Det er vår felles kultur. Vi mener de selger noe de ikke har rett til å selge, sier Holmberg.

Han forteller at de nå reagerer fordi det er tydelige likhetstegn mellom kostymet i spillet, og den samiske kofta.

– Det er farlig å la store internasjonale selskaper bestemme hvordan vi skal representeres i den store verden. Det er det vi som bør bestemme, sier han.

Square Enix har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser. Spillstudioet har ikke uttalt at plagget er inspirert av samisk kultur.

Beakkán dihtorspealus Final Fantasy XIV leat gákteláganis biktasat vuovdemassii. Man birra lea digaštallama? 
I det kjente dataspillet Final Fantasy XIV kan man kjøpe og kle seg i samisk-inspirerte plagg. Dette reagerer flere på.

Beakkán dihtorspealus Final Fantasy XIV leat gákteláganis biktasat vuovdemassii. Man birra lea digaštallama? I det kjente dataspillet Final Fantasy XIV kan man kjøpe og kle seg i samisk-inspirerte plagg. Dette reagerer flere på.

Korte nyheter

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin:

 • Stuorradiggi ii čuovvulan láhkarievdadusevttohusa mii váikkuhivčče boahttevaš bieggafápmohuksemiidda

  Stuorradikki eanetlohku ii čuovvulan evttohusa dáhttut ráđđehusa rievdadit dálá ortnega mii addá fitnodagaide lobi huksegoahtit boazodoalloeatnamiin, ovdalgo ášši lea riekteásahusain loahpalaččat čielggaduvvon.

  Rukses bellodat, Ruonábellodat (MDG) ja Sosialisttalaš gurutbellodat dat ledje ovddidan evttohusa, eastadan dihte lasi Fovse-áššiid.

  Go áššis jienastedje otne, de dorjo evttohusa dušše dat bellodagat mat ovddidedje evttohusa, 15 jiena 86 jiena vuostá.

  Stuorradikki digaštallamis áššis logai Oljo- ja energiijaministtar, Terje Aasland, dálá ortnega doaibmat bures.

  – Ortnet mii dál lea ekspropriašuvnnaid oktavuođas, gos lea vejolaš addit huksenlobi ovdalgo ášši lea ollásit čielggaduvvon, lea máŋgalogi jagi doaibman bures. Dát sihkkarastá buorre jođu stuorát huksemiin mat leat dehálačča servvodahkii, logai Aasland.

  Láhkarievdadus guoská plána- ja huksenláhkii ja ulbmil rievdadusain lea addit gielddaide Norggas eanet iešmearrideami bieggafápmu huksemiin Norggas.

  Finnmárkulaš ja bargiidbellodaga stuorradiggeáirras Marianne Sivertsen Næss logai iežas sáhkavuorus ahte dáinna láhkarievdadusain lea dehálaš ja vejolaš eastadit lasi Fovse-áššiid.

  Son deattuhii ahte gielddat maid leat geatnegahtton váldit vuhtii boazodoalu beroštumiid jos ođđa bieggafápmu-industriija áigot ásahit guovlluin gos maid lea boazodoallu.

  Stortinget
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK