Krever åpenhet rundt sameretten

De tre samiske hovedorganisasjonene har gått sammen for å kreve en åpen høringsrunde om samerettsutvalgets forslag i Troms og Nordland.

Det er Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes Folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforbund (SLF) samt det samiske partiet, Samefolkets parti (SfP), som i et felles brev til Justis- og politidepartementet etterlyser informasjon om den nye sameretten.

I utvalget har det vært delte meninger om hva som er best.

Informasjonsmøter

- Vi mener en informasjonsrunde lik den som Arbeids- og inkluderings-departementet (AID) arrangerte i forbindelse med Samekonvensjonens arbeid er en god modell å følge, heter det i brevet.

Departementet samarbeidet med de samiske språk- og kultursentrene, og ga de i oppdrag å organisere åpne informasjonsmøter.

Felles debatt

Organisasjonenen mener at det er et stort behov for felles informasjon og meningsutveksling blant befolkningen som helhet.

Derfor oppfordrer de at også andre enn samiske interesser inviteres til møtene, som både innledere og tilhørere.

Som et ledd i dette, oppfordrer organisasjoenen egne lokallag til å være aktive deltakere i denne prosessen og på informasjonsmøtene