Kongens medalje til Vadsø-mann

Kongens fortjenstmedalje er i dag tildelt Nils Petter Pedersen fra Vadsø for hans innsats innen sosialt, kulturelt og politisk arbeid. – Han hedres i dag for sin livslange og uegennyttige samfunnsinnsats innenfor lokal idrettsbevegelse, i korbevegelsen, i bevaringen og utviklingen av det finske språket og kulturarven og som kulturbygger regionalt og på tvers av grensene i Barentsregionen i vid forstand, sier fylkesmann Gunnar Kjønnøy.