Normal

Sier nei til flyktninger

Dårlig økonomi gjør at flere samiske kommuner nekter å ta imot flyktninger.

Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste i Kautokeino

Dersom vi skal si ja til flyktninger, må vi samtidig gi dem tilbud om bolig, utdanning og helsetjenester. Per i dag har vi ikke nok penger til dette, sier varaordfører Hans Isak Olsen i Kautokeino.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Vi kan ikke annet enn å beklage, sier varaordfører Hans Isak Olsen i Kautokeino kommune.

Til tross for at kommunepolitikerne har vurdert flere løsninger, så mener de likevel at kommunen mangler økonomiske forutsetninger for å ta imot flyktninger.

– Vi har per dags dato ingen boliger å tilby flyktninger. Men boligmangel er bare en av de mange utfordringer i denne sammenheng. Vi har heller ikke tilstrekkelig skole- og helsetilbud. Språksituasjonen gjør det heller ikke enklere for oss å ta imot flyktninger, forklarer Olsen.

Frivillig

Kautokeino kommune er ikke den eneste samiske kommunen som har sagt nei til å bosette flyktninger i 2014. Det har også Karasjok, Tysfjord og Rørvik gjort.

Hvert år sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ut et forslag til hvor mange flyktninger de mener norske kommuner bør bosette. I år har de anmodet kommunene å ta imot til sammen 10.700 flyktninger.

Men ordningen er frivillig og hittil i år har kun 338 av landets 428 kommuner sagt ja til å ta imot 7.768 personer.

Positivt i Nesseby

Av samiske kommuner er Kåfjord, Tana, Nesseby, Lavangen og Porsanger på ja-sida.

Nesseby vil ta imot ti nye flyktninger hvert år frem til 2017.

– De åtte som allerede har flyttet til Nesseby, trives bra her, forteller kommunens flyktningkonsulent Trine Askheim.

Hun ser ingen hindringer i veien for å ta imot enda flere flyktninger. Hennes oppgave er å integrere de nye tilflytterne på best mulig vis. Ifølge Askheim har nessebyværingene tatt godt imot flyktningene.

– Jeg har selvsagt ikke snakket med alle nessebyværinger, men tror likevel at de synes det er helt greit med nye folk i kommunen.