NRK Meny
Normal

Skilting på samisk også kommunenes ansvar

Fortsatt manglende skilting av samiske stedsnavn. Vegvesenet mener kommuner har ansvar for å be om slik skilting.

Sametinget på sin side synes at også Vegvesenet har vært trege med å få opp samiske vegskilt.

GULDAL: Sámediggi ohcala geaidnogalbbaid sámegillii

GULDAL: Geaidnošilttat galget maiddái sámegillii

Må be om samiske skilt

Skyter på samiske skilt

Flere vegskilt er klare til å byttes ut, slik at også det samiske stedsnavnet vises.

Foto: Sætra, Gunnar / Scanpix

Kommuner i samiske områder skal også å be om at det skiltes på samisk langs veiene, påpeker distriktsjef i Statens vegvesen i Nord-Troms og Vest-Finnmark, Ingeborg Solberg.

- I tillegg til at Vegvesenet skal ta seg av skilting på samisk påhviler det også kommunene et ansvar for å følge opp slik at dette blir gjort , sier Solberg.

Hun legger til at de nå prioriterer å få opp samiske vegskilt i kommuner som hører inn under forvaltningsområdet for samisk språk. 

 

Minner om lovnader

Johan Mikkel Sara

Sametingets visepresident, Johan Mikkel Sara

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Mange samer etterlyser bedre skilting på samisk og Sametinget mener ansvarlige myndigheter nå bør ta dette arbeidet alvorlig. 

- For over 3 år siden fikk Sametinget lovnader fra Statens vegvesen om at de skulle prioritere dette arbeidet, men så langt er ikke skilting på samisk tilfredstillende, sier visepresident i Sametinget, Johan Mikkel Sara.

Han påpeker også at flere samiske stedsnavn er skrevet feil og disse vegskiltene bør byttes snarest.

Lovpålagt skilting

Loven pålegger Statens vegvesen og kommunene å skilte på samisk i det samiske språkforvaltningsområdet.

Også utenfor dette området forplikter Stedsnavnloven myndighetene å skilte på samisk, der samiske stedsnavn er vedtatte og ført inn i stedsnavnregisteret.

Ledelsen i Statens vegvesen har nylig bedt berørte regioner med ansvar for samiske stedsnavn om statusrapport for hva som så langt er gjort i forhold til skilting på samisk.