NRK Meny
Normal

Kommunen og bygdefolket kjemper videre

Under gårsdagen folkemøte i Birtavarre kom det kraftig kritikk mot Olje- og energidepartementets (OED) trasevalg for 420 kV stor kraftlinja gjennom kommunen, og mener departementet ikke tok hensyn til de sjøsamiske rettigheter i området.

Folkemøte i Birtavarre

Trollvik-Birtavarre grendelag vil jobbe videre med å få Olje- og energidepartementet omgjøre vedtak om 420 kV kraftlinje gjennom Kåfjorddalen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Nå vil bygdefolket og kommunen jobbe videre med å få omgjort OEDs vedtak.

Vel 70 personer hadde møtt opp til folkemøte i Birtavarre i går kveld. Bygdefolket føler seg overkjørt av OED, da de tok hensyn til reindrifta og ikke dem da de valgte traseen gjennom Kåfjord for den store kraftlinja mellom Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark.

Fraværende

Fungerende ordfører, Svein Leiros

Fungerende ordfører i Kåfjord, Svein Leiros er skuffet over at OED, Statnett og NVE ikke stilte opp på folkemøte i Birtavarre i går kveld.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Både OED, Norges vassdrags- og energidirektoratet og Statnett var invitert til folkemøte, men ingen stilte opp, og fungerende ordfører Svein Leiros er meget skuffet.

– Nå må kommunen og innbyggere jobbe videre med å få belyst forhold OED ikke har tatt hensyn til da de vedtok å legge monster kraftlinja ned i bygda, sier Leiros.

Også Trollvik-Birtavarre grendelag er skuffet over vedtaket til OED, og leder Levin Mikkelsen lover kamp for å vinne fram deres syn i saka.

Flere momenter som ikke er tatt hensyn til

Leder i Trollvik-Birtavarre grendelag, Levin Mikkelsen

Leder i Trollvik-Birtavarre grendelag, Levin Mikkelsen mener at OED ikke har tatt hensyn til de sjøsamiske rettighetene ved valg kraftlinjetrase.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Både Kåfjord kommune og Trollvik-Birtavarre grendelag mener at OED ikke har tatt nok hensyn til innbyggere som bor i Kåfjorddalen, der hvor kraftlinja skal gå.

Ordfører, Svein Leiros viser til at folkeretten kan sikre sjøsamene, som bor i området, sine rettigheter og til kulturminnene i området. Leder for Trollvik-Birtavarre grendelag, Levin Mikkelsen påpeker også næringsinteresser i området.

Nå er det opp til Olje- og energidepartementet å vurdere saka på nytt, men hvis det ikke skjer så må vi jobbe opp mot Stortinget for å få saka overprøvd der, sier Svein Leiros.

Til sjenanse året rundt

Under gårsdagens møte kom det også fram at innbyggerne i området må omgås det de kaller «monsterkraftlinja» året rundt. Dette aksepterer ikke bygdefolket i Indre-Kåfjord.

Nærmeste hus til den nye planlagte kraftlinja ligger litt over en kilometer fra linjetraseen.

Hør leder for Trollvik-Birtavarre grendelag, Levin Mikkelsen:

Trollvik-Birtavarre Grendelag gir ikke opp kraftlinjetraseen.

Hør fungerende ordfører, Svein Leiros:

Fungerende ordfører i Kåfjord, Svein Leiros håper at OED omgjør vedtaket om monsterkraftlinja gjennom kommunen.