Knut Inge Store

Knut Store er Aps 2. kandidat i valgkrets 1.

Knut Store, APs ordførerkandidat i Nesseby
Foto: Piera Balto / NRK

Han er født 9.1.1962. Han er bosatt i Karlebotn i Nesseby kommune.

Store er ansatt i Nesseby kommune som konstituert økonomisjef.

I hans kommune var det 350 personer i valgmanntallet i 2005. Totalt er det 2.140 manntallsførte i hele valgkretsen.

Facebook-profil: JA

Økonomi

Knut Inge Store (1962)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

355.758

0

115.042

2007

371.620

0

121.973

Roller

Han står oppført som styremedlem i Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) og i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU). Selskapene er etablert i 2003. IFI hadde driftsinntekter på 839.000 kr i 2007. Resultatet ble 158.000 kr. IFU hadde driftsinntekter på 2.274.000 kr i 2007, mens driftsresultatet ble - 2.000 kr.

Marianne Balto som er 1. kandidat på samme liste som Store, var direktør i selskapene.

Sivilstand
Samboer med Heidi Thrane Johansen

Barn
Ina Kristine født 1988, Nils Jakob født 1993 og Lea Marie født 2003

Utdanning
Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Finnmark
Handel og kontor

Yrkesbakgrunn
1982-dd Økonomikontoret ved Nesseby kommune
1981-1982 Militærtjeneste
1978-1980 Statens vegvesen

Verv
Kommunestyret i Nesseby kommune
Gruppeleder i Arbeiderpartiet
Formannskapet i Nesseby kommune
Administrasjonsutvalget
Leder i det kommunale heimevernsnemd
Næring, plan og kulturutvalget
Helse- og sosialutvalget
Leder og nestleder i idrettslaget
Nestleder i Nesseby skytterlag
Leder i områdeutvalget i Heimevernet
Styremedem i Indre Finnmark utviklingsselskap
Styremedlem i Indre Finnmark investeringsselskap

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Tilskuddsstyret
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, varamedlem i Tilskuddsstyret

Språk
Samisk og norsk

Google-treff:

1.100 pr. mars 2009.


Korte nyheter

 • URBI: Thea forener samisk og kvensk

  Thea Thomassen fra Alta, kjent fra NRK Sápmis serie «URBI - Bare gjør det!» arbeider med et album der hun forener samisk og kvensk språk i musikken.

  – Nå er det min tur til å vise frem kulturen som har vært borte, sier hun.

  URBI - Bare gjør det! kan du se på NRK TV.

 • Gifter seg stadig i krematorium

  I 2018 besluttet Tromsø kommune å bytte navn fra Tromsø krematorium til et livssynnøytralt seremonihus med det samiske navnet "Sállir". Likevel står det fremdeles «Tromsø krematorium» på skiltet i oppkjørselen. Nå krever Human-Etisk Forbund at noe blir gjort, skriver iTromsø.

  Selv om husets funksjon er endret, er skiltet stadig det samme, som medfører at ektepar må gifte seg i "et krematorium".

  Krematorium
  Foto: Erling Bjørklund / NRK
 • NRK Sápmi retter og beklager

  NRK Sápmis datagenererte grafikk i flere artikler viser en samlet oversikt over avgitte stemmer til sametingsvalget på 101,8 prosent.

  Samlede avgitte stemmer til partiene kan selvsagt ikke overstige 100 prosent. Feilen skyldes at datasystemet vårt legger til blanke stemmer avgitt (1,8 prosent).

  Feilen er vår, og vi beklager. Vi retter feilen så raskt vi kan. Feilen påvirker ikke de øvrige tallene knyttet til stemmer og prosentandeler til partiene i lista.