Knut Inge Store

Knut Store er Aps 2. kandidat i valgkrets 1.

Knut Store, APs ordførerkandidat i Nesseby
Foto: Piera Balto / NRK

Han er født 9.1.1962. Han er bosatt i Karlebotn i Nesseby kommune.

Store er ansatt i Nesseby kommune som konstituert økonomisjef.

I hans kommune var det 350 personer i valgmanntallet i 2005. Totalt er det 2.140 manntallsførte i hele valgkretsen.

Facebook-profil: JA

Økonomi

Knut Inge Store (1962)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

355.758

0

115.042

2007

371.620

0

121.973

Roller

Han står oppført som styremedlem i Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) og i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU). Selskapene er etablert i 2003. IFI hadde driftsinntekter på 839.000 kr i 2007. Resultatet ble 158.000 kr. IFU hadde driftsinntekter på 2.274.000 kr i 2007, mens driftsresultatet ble - 2.000 kr.

Marianne Balto som er 1. kandidat på samme liste som Store, var direktør i selskapene.

Sivilstand
Samboer med Heidi Thrane Johansen

Barn
Ina Kristine født 1988, Nils Jakob født 1993 og Lea Marie født 2003

Utdanning
Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Finnmark
Handel og kontor

Yrkesbakgrunn
1982-dd Økonomikontoret ved Nesseby kommune
1981-1982 Militærtjeneste
1978-1980 Statens vegvesen

Verv
Kommunestyret i Nesseby kommune
Gruppeleder i Arbeiderpartiet
Formannskapet i Nesseby kommune
Administrasjonsutvalget
Leder i det kommunale heimevernsnemd
Næring, plan og kulturutvalget
Helse- og sosialutvalget
Leder og nestleder i idrettslaget
Nestleder i Nesseby skytterlag
Leder i områdeutvalget i Heimevernet
Styremedem i Indre Finnmark utviklingsselskap
Styremedlem i Indre Finnmark investeringsselskap

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Tilskuddsstyret
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, varamedlem i Tilskuddsstyret

Språk
Samisk og norsk

Google-treff:

1.100 pr. mars 2009.