Truer med bøter og våpenbeslag

Regjeringen har sett seg lei på forholdene i reindriften på Finnmarksvidda.

Rein spiser lav

Illustrasjonsbilde.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Nå kan det bli aktuelt med tiltak som beslagleggelse av våpen og dyre dagbøter for å løse det som er blitt betegnet som en krisesituasjon i reindrifta. Forskrift om avgift ved brudd på bruksregler og forskrift om tvangsmulkt er nå ute på høring, og har tilslutning fra reindriftsnæringa selv, skriver NTB i dag.

– Slik reindriften drives nå mange steder, er det nesten kriminell virksomhet. Det må vi slå ned på, sier landbrukspolitisk talsmann Arne L. Haugen for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Foreslår svindyre dagbøter

NRK Sápmi skrev allerede i forrige uke om områdestyrene i Finnmark som foreslår dyre bøter ved ulovlig beite . Leder Berit Kristine Hætta i Vest-Finnmark områdestyre sa til NRK at uten harde virkemidler vil man ikke klare å løse problemene i næringa.

– Vi må ty til bøter for å få en forutsigbarhet i næringa. Alle i reindrifta skal være klar over konsekvensene ved å la dyrene sine beite på andres beiteland.

For store flokker har ført til nedbeiting av store arealer og konflikter ettersom flokkene tar seg inn på andre beitemark. I dag er det over 180.000 rein i Finnmark, noe som er flere titusen flere enn det beitemarkene tåler.

Signaliserte bøter i fjor

Allerede før jul i fjor uttalte landbruksminister Lars Peder Brekk at det fra regjeringens side ville bli gjennomført sanksjoner i de verste områdene for å få tilpasset reintallet etter beiteforholdene i hvert distrikt.

– De siidaene som ikke følger regelverket må regne med sanksjoner, og det kan være alt fra bøter til nedslaktning, sa ministeren da.