Truer med bøter og våpenbeslag

Regjeringen har sett seg lei på forholdene i reindriften på Finnmarksvidda.

Rein spiser lav

Illustrasjonsbilde.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Nå kan det bli aktuelt med tiltak som beslagleggelse av våpen og dyre dagbøter for å løse det som er blitt betegnet som en krisesituasjon i reindrifta. Forskrift om avgift ved brudd på bruksregler og forskrift om tvangsmulkt er nå ute på høring, og har tilslutning fra reindriftsnæringa selv, skriver NTB i dag.

– Slik reindriften drives nå mange steder, er det nesten kriminell virksomhet. Det må vi slå ned på, sier landbrukspolitisk talsmann Arne L. Haugen for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Foreslår svindyre dagbøter

NRK Sápmi skrev allerede i forrige uke om områdestyrene i Finnmark som foreslår dyre bøter ved ulovlig beite . Leder Berit Kristine Hætta i Vest-Finnmark områdestyre sa til NRK at uten harde virkemidler vil man ikke klare å løse problemene i næringa.

– Vi må ty til bøter for å få en forutsigbarhet i næringa. Alle i reindrifta skal være klar over konsekvensene ved å la dyrene sine beite på andres beiteland.

For store flokker har ført til nedbeiting av store arealer og konflikter ettersom flokkene tar seg inn på andre beitemark. I dag er det over 180.000 rein i Finnmark, noe som er flere titusen flere enn det beitemarkene tåler.

Signaliserte bøter i fjor

Allerede før jul i fjor uttalte landbruksminister Lars Peder Brekk at det fra regjeringens side ville bli gjennomført sanksjoner i de verste områdene for å få tilpasset reintallet etter beiteforholdene i hvert distrikt.

– De siidaene som ikke følger regelverket må regne med sanksjoner, og det kan være alt fra bøter til nedslaktning, sa ministeren da.

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.