NRK Meny
Normal

– Alle skal være klar over konsekvensene

Områdestyrene i reindrifta i Finnmark ønsker å sette hardt mot hardt i arbeidet med å få bukt med ulovlig beite. Dyre bøter skal snu situasjonen.

Reinsdyr på beite i Sør-Varanger

Illustrasjon: Områdestyrene vil bøtelegge reineiere som lar dyrene bøte på andres land.

Foto: Arne Store / NRK

– Vi må ty til bøter for å få en forutsigbarhet i næringa. Alle i reindrifta skal være klar over konsekvensene ved å la dyrene sine beite på andres beiteland, sier leder Berit Kristine Hætta i Vest-Finnmark områdestyre.

Hætta sier at uten harde virkemidler vil man ikke klare å løse problemene i næringa, som for eksempel et for høyt reintall og ulovlig beite.

Foreslår bøter som svir

Områdestyrene foreslår derfor at ved ulovlig beite skal vedkommende reineier betale 1000 kroner i bot daglig. Fra den femte dagen vil boten femdobles til 5000 kroner. Den tiende dagen vil områdestyret bli involvert og vil da overta saken.

Forslaget til områdestyret kan dermed gi store ekstrakostnader til enkelt reineiere. For en reineier med 150 flere dyr enn bestemt av distriktet, som attpåtil lar dyrene sine beite på andres beiteområde i eksempelvis 30 dager, vil dette medføre en bot på 67.500 kroner da reineieren må betale 15 kroner for hvert dyr daglig.

Pengene skal fordeles til distriktet og den skadelidende reineieren.

I går var siste frist for å melde inn forslag til Landbruksdepartementet som har hatt på høring hvilke straffemetoder kan være aktuelle for reineiere som ikke følger den nye reindriftsloven. Det er departementet som nå skal vurdere de ulike forslagene.

Frykter for konsekvensene

Områdestyret i Øst-Finnmark ønsker også at straffen skal svi for de reineierne som nekter å redusere antall dyr. Leder Máret Risten Anti Gaup fra Karasjok foreslo en bot på 5 kroner for hvert dyr, men flertallet doblet summen til 10 kroner. Anti Gaup er frykter at det vil føre til at de med god økonomi på denne måten kan presse ut de reineierne med mindre flokker og inntekt.

– Dette vil helt klart ha ulik innvirkning på ulike reineiere. Jeg frykter at de med mindre flokker presses ut og må slakte alle dyrene på grunn av de høye bøtene, sier Máret Risten Anti Gaup.

Landbruksminister Lars Peder Brekk sier at kraftig bøtelegging kan være det eneste alternativet for å få ned reinbestanden i Finnmark.