Klimamelding favoriserer Sør-Norge

I dag har Norge et klimautslipp på cirka 55 millioner tonn i året. Ifølge klimameldingen ønsker regjering å redusere utslippet til 45 tonn.
 

Nordmenn oppfordres også om å la bilen stå oftere, og heller gå, sykle eller ta tog til jobben.

I Nord-Norge er det lite tog- eller kollektivtranport. 

Derfor synes ordføreren i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, at meldingen favoriserer Sør-Norge.
 

Oanehaččat

  • Mátkkoštit dáhkádusa haga

    Beare oallugat mátkkoštit dáhkádusa haga, nu dadjá Harstad doavttir Terje Erlid. Medic team fitnodagain son viečča ruoktot roasmmehuvvan olbmuid geain ii leat dáhkádus. Dán rádjai dán jagi lea son vieččan ruoktot 17 buohcci geat leat duođas bártašuvvan. Dat lea liika olu go olles diimmá jagis. – Go ii leat dáhkádus, de šaddá divrras mátki ruoktot, mii čuohcá bearrašii, dadjá Erlid.

Laster Twitter-innhold