Endret klima åpner for gruvedrift

En isfri Nordvestpassasje gir muligheter for åpning av nye gruver i Nord-Canada.

Nordvestpassasjen
Foto: ESA / AFP

I Canada er Nordvestterritoriets og Nunavavuts gruvesammenslutning laget nye gruve- og infrastrukturplaner for de to territoriene.

Det skjer etter at Nordvestpassasjen på grunn av klimaforandringene er blitt seilbar i sommerperioden.

30 nye gruver

De nye lettere skipstransportmulighetene betyr nemlig helt nye forretningsmuligheter innenfor gruveindustrien.

Nå da Nordvestpassasjen er blitt seilbar hver sommer, vil det bety nye næringsmuligheter, særlig innen utviklingen av gruve- og mineralressursene på grunn av den lettere skipstransporten.

Nordvest territoriet og Nunavuts gruvesammenslutning, the Nunavut Chamber of Mining, har netopp kommet med en ny plan over en mulig fremtidig utbygging av infrastrukturen og utviklingen av gruver i de neste 25 årene.

Denne rapporten foreslår at det skal etableres oppmot 30 nye gruver, spredt utover de to territoriene. En viktig del av planen går ut på at det skal opprettes nye kraftlinjer gjennom territoriene - Fra Iqaluit opp til Baffinøya, langs vestkysten av Hudson Bukten, gjennom flere provinser og helt opp til Victoria Island i det vestlige arktis, melder Kalaallit Nunaata Radioa .